Arif ALTUNBAŞ
14 TEMMUZ 2017 , Cuma
AVRUPA ÇIKMAZINDA ABD PARMAĞI

Birinci ve ikinci dünya savaşıyla büyük bir felaket ve tecrübe yaşayan Avrupa her iki savaşta da ABD’nin yardımıyla tekrar ayakları üzerinde durmayı başardı.

Avrupa Birliği düşüncesi bu iki acı tecrübenin ortaya çıkardığı neticelerin sonucunda bir çıkış yolu olarak önce Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT), sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), daha sonra Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM)  en son olarak da Avrupa Birliği (AB) süreçlerinden geçti.

Tarihsel anlamda ABD’yi kuran Avrupa şu anda ABD’nin sermayesi, desteği, koruması ve kollaması olmazsa yine de barış ve huzur içinde yaşaması ve ayakta kalabilmesi oldukça zor. Çünkü Avrupa kendi düşmanını kendisi çıkaran tarihsel bir geleneğe sahip. Menfaat çekişmesi çatışma kültürünü o da, sürekli bir düşmanın var olmasını gerekli kılıyor. Paylaşmayı bilmeyen, egoist aç gözlü bir anlayış, gelenek ve toplumsal yapısıyla tipik bir vahşi Romalıdır Avrupalı.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nda içine düştüğü bataklıktan Avrupa’yı kurtaran ABD Avrupalı atalarına karşı vefa borcunu ödemiş olmasına rağmen, 2. Dünya savaşı sonrası soğuk savaş döneminde de onu yalnız bırakmadı. Güvenlik sorununu NATO şemsiyesi altında çözerken ekonomik alanda güçlendikçe de Avrupa’yı peşinde kalkındırdı.

Bugün de Avrupa, ABD’nin en önemli stratejik ortağıdır. Sadece konuşan, eleştiren, bazen de katılımcı ama çoğu kez dünyanın sorunlarına ilgisiz kalan ve kendi çıkarını düşünen AB’yi her alanda ABD ayakta tutmaya çalışıyor.

Yanı başındaki komşusu Ukrayna’da meydana gelen iç karışıklıklar ve Kırımın Ruslar tarafından göz göre işgaline bile ilkeli bir duruş sergileyemedi. AB’nin ABD olmadan ileriye doğru bir adım atma cesareti bile yok. Çünkü AB içinde güçlü bir birlik ve beraberlik yok. Her devlet önce kendi geleceğini ve çıkarlarını düşünüyor.

Rusya ile kendi aralarında tampon bölge olarak kabul ettikleri eski Sovyetler Birliği üyesi devletlerin NATO’ ya alınmasını hararetle destekleyen Avrupa onları Rusya’ya karşı korumaktan aciz kaldı.

Dünya devleri ABD, Rusya, Çin, AB, vs. Neo liberalizm yoluyla dünyayı küçük bir köy haline getirseler de 10 yıl sonra küresel paylaşım sorunlarından dolayı tekrar rakip haline geleceklerine muhakkak gözüyle bakılabilir.

Çin, Rus, Hindistan, Brezilya, G. Afrika bir Blokta, ABD, AB ve dünyadaki müttefikleri ise karşı blokta yer almakla beraber yine de kendi içlerinde birbirlerinin rakipleri durumunda olmayı sürdürecekler.

Her durumda Çin, Rusya ve ABD kendi ayakları üstünde kalabilir. Ama ABD olmadan Avrupa’nın (AB’nin) dünya devlerine karşı mücadele etmesi, ayakta kalması pekte mümkün görünmüyor.

Hindistan, Brezilya ve G. Afrika gibi ABD olmadan kendi kimliğini öne çıkaracak bir oluşuma doğru gidiyor. Bir yanda Almanya-İngiltere’nin, diğer yanda Almanya-Fransa’nın Avrupa liderliği çekişmesi AB’nin bağımsız bir oluşum olmasının önünde en büyük engel. 70 yıldır Avrupa’yı vesayet altında tutan ABD’nin böyle bir girişime müsaade edeceğine de olumlu bir gözle bakılamaz.

Körfez krizinde ABD-İngiltere koalisyonuna katılmayan Fransa ve Almanya arasındaki gerilim, ikinci olarak 1999 ABD Dolarına karşı oluşturulan Euro ile yaşandı.

-Ukrayna krizi ABD ve Avrupa ile Rusya’nın arasını gerdi. Karşılığı olmadan para basan ABD Euro’nun değerini oldukça düşürdü. Rusya’yı ve petrol üreten batılı şirketleri Petrolün fiyatlarının düşürerek zor duruma sokan ABD’dir.

-Kuzey Afrika üzerinden Avrupa’yı besleyecek enerji projelerini iptal eden, Libya’yı istikrarsızlaştırarak Petrol üretimine darbe vurarak Avrupa’yı zor duruma sokan da yine ABD’nin kendisi.

ABD kendisini doğuran Avrupa’yı kontrol altına alabildiği sürece onu süründürmeye devam edecek. Kontrol altına alamazsa onun yolunu kesecek, onunla uğraşacak olan da yine kendisi olacaktır.

Romalı mantığı ve Antik Yunan ahlakının tarzı ve usulü; ‘Güçlü aç kalınca zayıfları, onları bulamazsa kendi kardeşlerini veya kendi yavrularını yer’ politikasıdır.

Brütüs’ün Sezar’a bağlılığı gibi soysuz, kalleş ve vahşi bir anlayış.sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort rokettube