Bir Hasbihal..

Şeyh efendi dedi ki:

-Bu işi çook uzattın, haydi anlat da öğrenelim bakalım tasavvuf neden batılmış?

-Bende, neresinden? deyince o da:

-İstediğin yerden başla,

Bizde Bismillah deyip başladık;

1-Hz.Muhammed (a.s.) başta olmak üzere bütün elçiler ölmüştür ve her ölen gibi bu dünya ile hiçbir bağları kalmamıştır.

2-Allah -haşa- ne aciz nede gafildir; kimseye -hiçbir kimseyi kendinden yani, Allah’ın elinden  kurtarma demek olan- Şefaat yetkisi vermemiştir.

3-Din Allah’ındır; kural, kaide ve ibadet koyma yetkisi de O'nundur, bunu hiçbir kişi ve kuruluşa bırakmamıştır.

4-Keşf ve keramet gibi aslı,astarı olmayan şeylerde tamamen batıldır.

5-Kur’an’da, Ehl-i Beyt diye bir kurum yoktur; Allah -KİMSEYE SOYUYLA BİRLİKTE- berat yetkisi vermemiştir, bunu da sıkça ifade etmiştir.

6-Uydurduğunuz Seyyitlik ve Şeriflik kurumu Kur'an'a tamamen zıttır.

7-Adına -Zikir diye- uydurduğunuz sözde ibadet ve dansları, Allah kitabının hiçbir yerinde emretmediği gibi, hiçbir Elçinin de yaptığını ne söylemiş, nede görülüp duyulmuştur.

8-Kabir ve berzah alemi, Kur'an'da hiç söz konusu edilmediği halde, Türbe-Hazire-Ziyaret gibi isimlendirdiğiniz mekanlara kutsiyet atfetmeniz ve de orada ibadet adı altında türlü ayinler yapmanız, ayrıca orada gömülü olanların yaşadığını iddia etmeniz, yegane diri olan Allah’ın sıfatını o kemik yığınlarına atfedip -tapınma olduğu besbelliyken- ve Kur'an'da bunu defalarca telin ettiği halde, elinizde de hiç bir ilahi delil yokken ısrarla yapmanız..

9-Allah, bu kitaptan (Kur’an) sorulacaksınız, tek ilahi kitap Kur'an'dır, evvelkilerde O’nda toplanmıştır, dediği halde, kendinizin yazıp, uydurduğu şiirlerinize -birde, sanki Kur'an okuyormuş gibi musikiyle okuyup-  ilahi adını verip, insanları kandırdınız; ilahi olan Kur'an'ken, kendi beşeri icatlarınıza ilahi adını verdiniz.

10-Kur’an'ın ne dediği, üzerinde düşünmemiz gerektiği sıkça emredilmişken, sizler Arap alfabesiyle yazılmış hat levhalarını -ki çoğu kendi sözleriniz ve evvelki şeyhlerinizi yüceltmekten ibaret olan yazıları- duvarlara asmayı din sanıp yaydınız.

11-Allah’tan başka kimseye secde edilmemesi ısrarla emredildiği halde, siz-ler insanları kendinizin önünde, kıyamda, rükûda durdurduğunuz yetmiyormuş gibi -makama yalanı altında- kendinize, hatta mezarlarınıza bile secde ettirdiniz.

12-Allah, ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere, mahlukata yardımı ve hizmeti emrettiği halde, siz-ler insanların malını, imkanını, hatta hayatını kendiniz, aileniz ve yakın çevreniz için çekinmeden, hem de size iyilik yapıyoruz diye aldınız.

13-Son ana kadar -Nebiler dahil- hiç kimsenim akıbeti garanti edilmediği halde, Allah'ta böyle bir yetkiden hiç bahsetmediği ve de kimseye vermediği halde, siz-ler insanlara iman bahşettiniz, istediğinizin imanını kurtardınız  ve de bu yetkinin birde en basit şeylerden biri olduğunu insanlara söyleyip, onların beleş cennet hayalleri kurmalarına sebebiyet verdiniz; bunu en sapa köydeki şeyh geçinen tipleriniz bile yaptı. Vesaire vesaire...

YORUM EKLE

banner41

banner46

banner40

banner45