İş mahkemelerinde yeni dönem başladı

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, İş Mahkemeleri Kanunu tasarısının TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşması ile yeni bir döneme girildiğini söyledi.

İş mahkemelerinde yeni dönem başladı

Milletvekili Hüseyin Şahin, yeni kanun ile iş uyuşmazlıklarının daha az masrafla daha hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenmesini sağlanacağını, böylece iş mahkemelerinin yükünü azaltacağını ifade etti. Hüseyin Şahin, tasarının kabul edilmesi ile birlikte 5521 sayılı kanun yürürlükten kaldırılarak İş Mahkemeleri Kanunu tümüyle yenilendiğini ve İş uyuşmazlıklarında dava açmadan önce arabulucuya başvurunun mecburi hale geldiğini belirterek, “6325 sayılı kanunda yapılan değişiklikle de arabulucuya tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde çözüm teklifi getirme imkânı hukuk sistemimize girmiş, arabulucunun rolü, kolaylaştırıcı ve değerlendirici arabuluculuk olarak benimsenmiştir” dedi.

“YENİ DÜZENLEME RAHATLATACAK”

Yeni kanunun reform olduğunu ve yapılan düzenlemenin iş dünyasını rahatlatacağını vurgulayan Milletvekili Hüseyin Şahin, “AK Parti hükümetleri, ülkemizde ihtiyaç duyulan her alanda gerekli düzenlemeleri hızla yaparak halkımızın sıkıntılarına çözüm bulmaktadır. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun ülkemizde iş hayatında her gün rastlanan meselelerin çözümünü hızlandıracağına inanıyorum” dedi. Milletvekili Hüseyin Şahin yeni kanunun getirdiği değişiklikler hakkında bilgi verdi.

“İHTİSAS MAHKEMELERİ İLE BELİRLENECEK”

Şahin, “Kanunla 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yürürlükten kaldırılmaktadır. Yeni İş Mahkemeleri Kanunuyla iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulleri ile dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler düzenlenmektedir. İş mahkemeleri diğer hukuk mahkemelerinin tabi olduğu usule göre kurulacak. 5521 sayılı Mülga İş Mahkemeleri Kanununda Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından sadece sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan davalar bakımından ihtisaslaşmış iş mahkemeleri belirlenebilirken yeni Kanunda örneğin işe iade davaları, işçi alacağı davaları veya hizmet tespiti davaları bakımından ihtisas mahkemeleri belirlenebilecek” diye konuştu.

“YARGITAYCA KARARA BAĞLANACAK”

Milletvekili Şahin, “6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun kanun yoluna ilişkin hükümleri, iş mahkemelerince verilen kararlar hakkında da uygulanacak. Kanun yoluna başvuru süresi, ilanın taraflara tebliğinden itibaren işlemeye başlayacak. Davaların yığılması halinde, her bir talebe ilişkin vakıalar bakımından ispat yükü ve deliller ayrı ayrı değerlendirilecek. Kanun yoluna başvurulan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’ca acilen karara bağlanacak” dedi.

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER