Bursa İnegöl'de 5 katlı yurt binasının 1/2 hissesi satılıktır

Bursa İl, İnegöl İlçe, 1542 Ada, 44 Parsel, KEMALPAŞA Mahalle/Köy, Taşınmazın il bilgisinin Bursa, ilçesinin İnegöl, mahallesinin Kemalpaşa, ada numarasının 1542,parsel 44,ana taşınmaz niteliğinin arsa, yüzölçümünün 238,33m2 olduğu ve dosya borçlusu Nihat İlker'in bu taşınmaz üzerinde 1/2 oranında hissedar olduğu görülmüştür.

Bursa İnegöl'de 5 katlı yurt binasının 1/2 hissesi satılıktır

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bursa İl, İnegöl İlçe, 1542 Ada, 44 Parsel, KEMALPAŞA Mahalle/Köy, Taşınmazın il bilgisinin Bursa, ilçesinin İnegöl, mahallesinin Kemalpaşa, ada numarasının 1542,parsel 44,ana taşınmaz niteliğinin arsa, yüzölçümünün 238,33m2 olduğu ve dosya borçlusu Nihat İlker'in bu taşınmaz üzerinde 1/2 oranında hissedar olduğu görülmüştür. Taşınmaz 1/1000 ölçekli İnegöl revizyon uygulama imar plan sınırları içinde olup konut alanı lejantlıdır. Taşınmazın bitişik nizam 3 kat imarlı olarak belirtildiği, Tapu kayıtlarında ana taşınmaz niteliğinin arsa olarak kayıtlı olmasına rağmen üzerinde ruhsat bilgilerine uygun olarak bodrum kat, zemin kat ve normal 3 kattan ibaret yol seviyesi altında bir katı yol seviyesi üzerinde 4 katı bulunan betonarme binanın yer aldığı, dış cephesi cam mozaik türü sıva ile kaplı yapının tüm kat ve mahallerinin halihazırda yurt olarak kullanıldığı, Taşınmaz üzerinde bulunan ve yurt olarak kullanılan yapının bodrum katının erzak deposu olarak kullanıldığı, zemin katında girişte kabul salonu, ofis, yemekhane ve Wc kısımlarının bulunduğu, normal 1,normal 2 ve normal 3. Katların ise her birinde 4 adet oda, Çamaşırhane, Wc ve duş kısımlarının bulunduğu görülmüş, katlarda yapının toplam alanının Bodrum katın :150 m2,zemin katın ve normal katların 232 m2 olmak üzere ruhsatta belirtilen 1078 m2 alan bilgisini sağladığı tespitleri yapılmıştır. Yapının pencere doğramalarının ahşap, merdiven alan ve sahanlıklarının mermer, oda kapılarının ahşap olduğu ve doğalgaz yakıtlı kalorifer sistemi ile ısıtıldığı, cephe aldığı sokaklar bazında Belediye alt yapı hizmetleri ile beraber elektrik telefon ve doğalgaz alt yapı şebekesinin tesis edildiği, taşınmaz 24.08.1999 tarih ve 323 sayılı yeni yapı inşaat ruhsatına haiz olduğu, ilgi ruhsatın yol seviyesi altında bir katı yol seviyesi üzerinde 4 katı olan ve bünyesinde toplam alanları 928 m2 olan 4 adet mesken,150 m2 otopark+ sığınak+ depo olmak üzere toplam 1078 m2 inşaat alanı için tanzim edildiği; Yapı üzerindeki tüm bağımsız bölüm ve mahallere ait yapı kullanma izninin ise ruhsat belirtilen alan ve yüzölçümü bilgilerine uygun olarak 06.08.2004 tarih ve 128 sayı ile tanzim edildiği görülmüş ,ayrıca ilgi ruhsatlarda; Bodrum Katın: Otopark+ sığınak+ depo=150m2, Zemin+ Normal 1,Normal 2,Normal 3. Kat 4 adet meskenin 4x232=928 m2 olduğu bilgisine yer verildiği tespiti yapılmış olup, borçluya ait 1/2 hisse satılıktır.
Yüzölçümü: 238,33 m2,
İmar Durumu İnşaat tarzı Taşınmazın bitişik nizam 3 kat imarlıdır.
Kıymeti: 607.576,00 TL,
KDV Oranı %18,
1. Satış Günü 24/08/2021 günü 10:35 - 10:40 arası,
2. Satış Günü 24/09/2021 günü 10:35 - 10:40 arası,
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bursa İl, İnegöl İlçe, 152 Ada, 8 Parsel, KEMALPAŞA Mahalle/Köy, Taşınmazın il bilgisinin Bursa, ilçesinin İnegöl, mahallesinin Kemalpaşa, ada numarasının 152,parsel numarasının 8,arsa yüzölçümünün 317,28m2,ana taşınmaz niteliğinin arsa olduğu ve dosya borçlusu Nihat İlker'in bu taşınmaz üzerinde 1/3 oranında hissedar olduğu görülmüştür. Taşınmaz üzerinde bulunan yapının 01.09.1988 tarih ve 433 sayılı inşaat ruhsatına haiz olduğu, ayrıca yapının normal 1 ve Normal 2. Katının ruhsat tazelemesi, normal 3. Katın tadilatı ve ilavesi için tanzim edilmiş 31.12.1996 tarih ve 640 sayılı bir diğer ruhsatının daha mevcut olduğu, 31.12.1996 tarihli ruhsatın yol seviyesi üzerinde 4 katı olan ve toplam alanları 720 m2 olan 6 adet meskenin inşası için tanzim edildiği ve zemin katla birlikte yapının toplam inşaat alanının 944 m2'ye ulaştığı anlaşılmıştır. taşınmaz 1/1000 ölçekli İnegöl revizyon uygulama imar plan sınırları içinde olup konut alanı lejantlıdır. İmar durumunun bitişik nizam 3 kat imarlıdır. Taşınmaz içindeki meskenlerin doğalgaz yakıtlı merkezi sistem ile ısıtıldıkları, pencerelerinin PVC camlarının çift cam, oda kapılarının ve daire giriş kapılarının ahşap, antre ve ıslak hacim zeminleri ile balkon zeminlerinin seramik ve normal 1. Kattaki meskenin oda zeminlerinin laminat parke olduğu tespitleri yapılmıştır. Kıymet takdirine konu taşınmazın cephe aldığı sokak bazında Belediye alt yapı hizmetleri ile beraber elektrik telefon ve doğalgaz alt yapı şebekesinin tesis edildiği, yakın çevresinde planlı ve düzenli yapılaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı, yakın çevresi içinde Hükümet Konağının ve Belediye Ek Hizmet binasının yer aldığı tespit edilmiş olup, borçluya ait 1/3 hissesi satılıktır.
Yüzölçümü 317,28 m2,
İmar Durumu İnşaat tarzı Bitişik nizam 3 kat imarlıdır,
Kıymeti 368.027,00 TL,
KDV Oranı: %18,
1. Satış Günü 24/08/2021 günü 10:45 - 10:50 arası,
2. Satış Günü 24/09/2021 günü 10:45 - 10:50 arası,
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Mezat salonunda pey sürecek ihale katılımcıları minimum 1000,00 TL ve üzerinde arttırmak suretiyle teklif verebileceklerdir.
2-COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA;
Adalet Bakanlığınca ihalelerin tamamen E-SATIŞ portalı üzerinden elektronik ortamda yapılması hususunda çalışma yürüttüğü ve kılavuz yayınlamak suretiyle geçiş yapılana kadar tedbirlerin İcra Müdürlüklerince alınmasına karar verildiği, bu tedbirler kapsamında ihale esnasında NAKİT PARA ve BANKOMAT KARTI akışının bulaşıcı riski doğuracağı aynı zamanda ihale esnasında paranın alımı sayımı iadesi sahte olup olmadığının tespitinin mümkün olmadığı hususları bir arada değerlendirilerek;
Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20 olan pey akçesini müdürlüğümüze ait TR95 0001 5001 5800 7306 0172 80 nolu hesaba açıklama kısmına iştirak edecek kişinin T.C. kimlik nosu ve dosya numarası ile birlikte yatırarak ihale esnasında dekontu elinde bulundurması veya milli bir bankanın (kesin ve süresiz) teminat mektubunu tevdi etmeleri, lazımdır. VAKIFBANK BANKOMAT KARTI İLE ÖDEMENİN İHALE ESNASINDA ALINMAYACAĞININ BİLİNMESİ NAKİT PARA İLE TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, satış bedelinden ödenir. Satış bedelinin rüçhan alacakları karşılamaması halinde aynından doğan vergi borcunun 6183 S.Y. 21/2 maddesi uyarınca ihale bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6-İİK'nun 127.md uyarınca iş bu ilan tapudaki ilgililerden adresi tespit edilemeyen ilgililere tebligat yerine geçer. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/12155 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER