Hatay Büyükşehir Belediyesinden bilet satış yeri kiraya verilecektir

İLAN HATAY BÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Hatay Büyükşehir Belediyesinden bilet satış yeri kiraya verilecektir
1. Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında bulunan İlimiz Erzin İlçesi, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan 6 nolu bilet satış yerinin Belediyemiz tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45.Maddesi hükmünce 3 ( Üç ) yıllığına kiralama ihalesine çıkarılacaktır.
2- İhale aşağıda belirtilen tarihte Encümen toplantı odasında yapılacaktır.
İlçesi ve adresi İşyeri No İhale Tarihi İhale Saati Yıllık Muhammen Bedeli Geçici Teminatı
Erzin
Şehirlerarası Otobüs Terminali

 
6 nolu Bilet Satış Gişesi 04.05.2021 14:00 2.300,00 TL 207,00 TL

3- Taşınmaz kiralama ihalesine teklif verecekler; şartnamede belirtilen belgeler ile kiralama şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak
hazırlayacakları dosyayı 04/05/2021 tarih ve 11:30 saatine kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı' na teslim edeceklerdir.
4- Geçici teminat 3 yıllık muhammen bedel üzerinden % 3 oranında alınacaktır.

5- İhale dökümanı Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı' ndan 100,00 TL bedel ile temin edilmesi gerekmektedir. ( ihaleye teklif verecek olanların ihale dökümanı almaları zorunludur.)

6- İhale Komisyonu ( Hatay Büyükşehir Belediyesi Encümeni) teklif edilen bedeli uygun bulup bulmamada tam yetkili olup, söz konusu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereği ilan olunur.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER