Kangal Belediye Başkanlığı'na ait olan 50 adet taşınmaz satılacaktır

İLAN KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kangal Belediye Başkanlığı'na ait olan 50 adet taşınmaz satılacaktır

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri bulunan taşınmazlar; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “e” bendi uyarınca Belediye Encümeninin 12.03.2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararlarına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma Usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

 

SIRA NO MAHALLE/KÖY MEVKİİ ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ (M2) HİSSE NİTELİĞİ
MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI(TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ
1 HAMAL 148 3 2.274,77 TAM TARLA 15.923,39 477,71 26.03.2021 10:30
2 HAMAL 101 1119 5.013,52 TAM TARLA 35.094,64 1.052,84 26.03.2021 10:35
3 HAMAL 101 1120 6.630,63 TAM TARLA 46.414,41 1.392,44 26.03.2021 10:40
4 HAMAL 101 1121 5.949,94 TAM TARLA 41.649,58 1.249,49 26.03.2021 10:45
5 HAMAL 101 1336 8.648,25 TAM TARLA 60.537,75 1.816,14 26.03.2021 10:50
6 HAMAL 101 1342 6.367,33 TAM TARLA 44.571,31 1.337,14 26.03.2021 10:55
7 HAMAL 101 1344 10.653,49 TAM TARLA 74.574,43 2.237,24 26.03.2021 11.00
8 HAMAL 101 1346 7.030,14 TAM TARLA 49.210,98 1.476,33 26.03.2021 11:05
9 HAMAL 101 1347 12.054,29 TAM TARLA 84.380,03 2.531,40 26.03.2021 11:10
10 HAMAL 101 1348 6.589,92 TAM TARLA 46.129,44 1.383,89 26.03.2021 11:15
11 HAMAL 101 1349 8.071,87 TAM TARLA 56.503,09 1.695,10 26.03.2021 11:20
12 HAMAL 101 1350 2.687,10 TAM TARLA 18.809,70 564,30 26.03.2021 11:25
13 HAMAL 101 1351 980,08 TAM TARLA 6.860,56 205,82 26.03.2021 11:30
14 HAMAL 101 1352 3.965,50 TAM TARLA 27.758,50 832,76 26.03.2021 11:35
15 HAMAL 101 1353 15.932,59 TAM TARLA 111.528,13 3.345,85 26.03.2021 11:40
16 HAMAL 101 1354 5.849,95 TAM TARLA 40.949,65 1.228,49 26.03.2021 11:45
17 HAMAL 101 1356 20.037,24 TAM TARLA 140.260,68 4.207,82 26.03.2021 11:50
18 HAMAL 101 1358 8.228,26 TAM TARLA 57.597,82 1.727,94 26.03.2021 11:55
19 HAMAL 101 1363 15.727,45 TAM TARLA 110.092,15 3.302,77 26.03.2021 12:00
20 HAMAL 101 1364 4.887,48 TAM TARLA 34.212,36 1.026,37 26.03.2021 12:05
21 HAMAL 101 1366 17.061,29 TAM TARLA 119.429,03 3.582,87 26.03.2021 12:10
22 HAMAL 101 1367 4.808,51 TAM TARLA 33.659,57 1.009,79 26.03.2021 12:15
23 HAMAL 101 1368 10.062,62 TAM TARLA 70.438,34 2.113,15 26.03.2021 12:20
24 HAMAL 101 1369 13.311,46 TAM TARLA 93.180,22 2.795,41 26.03.2021 12:25
25 HAMAL 101 1370 12.799,82 TAM TARLA 89.598,74 2.687,97 26.03.2021 13:05
26 HAMAL 101 1371 12.722,46 TAM TARLA 89.057,22 2.671,72 26.03.2021 13:10
27 HAMAL 101 1373 15.528,75 TAM TARLA 108.701,25 3.261,04 26.03.2021 13:15
28 HAMAL 101 1375 18.946,61 TAM TARLA 132.626,27 3.978,79 26.03.2021 13:20
29 HAMAL 101 1378 5.766,39 TAM TARLA 40.364,73 1.210,95 26.03.2021 13:25
30 HAMAL 101 1381 14.287,44 TAM TARLA 100.012,08 3.000,37 26.03.2021 13:30
31 GÜRSEL GÖLPINAR 471 1 5.216,13 TAM ARSA 1.408.355,10 42.250,66 26.03.2021 13:35
32 GÜRSEL GÖLPINAR 472 1 7.967,71 TAM ARSA 2.151.281,70 64.538,46 26.03.2021 13:40
33 GÜRSEL GÖLPINAR 468 5 500,14 TAM ARSA 75.021,00 2.250,63 26.03.2021 13:45
34 GÜRSEL GÖLPINAR 468 6 500,15 TAM ARSA 75.022,50 2.250,68 26.03.2021 13:50
35 GÜRSEL GÖLPINAR 469 4 501,43 TAM ARSA 75.214,50 2.256,44 26.03.2021 13,55
36 GÜRSEL GÖLPINAR 470 1 500,08 TAM ARSA 75.012,00 2.250,36 26.03.2021 14:00
37 GÜRSEL GÖLPINAR 470 2 500,08 TAM ARSA 75.012,00 2.250,36 26.03.2021 14:05
38 GÜRSEL GÖLPINAR 470 3 500,08 TAM ARSA 75.012,00 2.250,36 26.03.2021 14:10
39 GÜRSEL GÖLPINAR 470 4 500,08 TAM ARSA 75.012,00 2.250,36 26.03.2021 14:15
40 GÜRSEL GÖLPINAR 470 8 500,08 TAM ARSA 75.012,00 2.250,36 26.03.2021 14:20
41 GÜRSEL GÖLPINAR 470 9 500,08 TAM ARSA 75.012,00 2.250,36 26.03.2021 14:25
42 GÜRSEL GÖLPINAR 470 10 500,08 TAM ARSA 75.012,00 2.250,36 26.03.2021 14:30
43 REŞADİYE 445 2 2.036,11 TAM ARSA 305.416,50 9.162,50 26.03.2021 14:35
44 REŞADİYE 445 3 2.018,06 TAM ARSA 302.709,00 9.081,27 26.03.2021 14:40
45 REŞADİYE 445 4 2.018,06 TAM ARSA 302.709,00 9.081,27 26.03.2021 14:45
46 REŞADİYE 447 1 2.380,33 TAM ARSA 404.656,10 12.139,69 26.03.2021 14:50
47 REŞADİYE 447 2 2.380,33 TAM ARSA 404.656,10 12.139,69 26.03.2021 15:00
48 REŞADİYE 447 3 2.380,34 TAM ARSA 404.656,80 12.139,71 26.03.2021 15:05
49 REŞADİYE 448 3 2.010,80 TAM ARSA 341.836,00 10.255,08 26.03.2021 15:10
50 REŞADİYE 448 4 2.045,01 TAM ARSA 347.651,70 10.429,56 26.03.2021 15:15

 

İhaleye ilişkin bilgiler yukarıda belirtilmiş olup; ihale Belediyemiz Encümen Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 150,00 TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale saatinden yarım saat önce tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. (Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

  1. İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,
  2. Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,
  3. Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,
  4. Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,
  5. Geçici Teminat bedelini yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,
  6. İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2021 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi (Faaliyet alanı ile ilgili),
  7. İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER