Kartal Belediye Başkanlığından 570 m² arsa satışı

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Kartal Belediye Başkanlığından 570 m² arsa satışı

Kartal Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No:  2021/261
2) Taşınmaza Dair Bilgiler  :
a) İli : İstanbul
b)İlçesi: Kartal
c) Cinsi   : Arsa
d) Tapu Mahalle : Yakacık
e) Pafta No  : 128
f) Ada No : 12470 (Eski: 9012)
g) Parsel No : 3
h) Yüzölçümü : 570,24 m²
i) Satışa Konu Hisse Oranı   : Tam
j) Hâlihazır Durum: Boş Arsa
k) İmar Durumu  : Konut
l) İmar Planı Tasdik Tarihi   : 05.07.2007 (Kentsel Yenileme Alanı Uygulama İmar Planı)
m) Yapılanma Şartları    : 5/A/3 – Taks: 0,20-0,40 – Kaks: b.1.2

3) Adres : Yakacık Yeni Mah. Üst Sok. No:48
4) Muhammen Bedeli: 1.710.720,00 –TL
5) Geçici Teminatı  : 51.321,60 -TL
6) İhale Tarihi ve Saati : 15.04.2021 – 14:00
7) İhalenin Yapılacağı Yer  : Kartal Belediyesi Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6 adresinde bulunan Merkez Hizmet Binası Encümen Salonu Kartal/İstanbul
8) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
9) İhale şartnamesi : Kartal Belediyesi Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6 Kat 3 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü. (02162805597 – Fax: 02162805593)       
10) İhale Dosyası : Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500 TL Karşılığında temin edilebilir.
11) Teslim Yeri ve En son Teslim Zamanı: Teklifler 14.04.2021 tarih saat 17:00 mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecek.

12) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Nüfus Kayıt Örneği
b) Yerleşim Yeri Belgesi
c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen %3 Geçici Teminat
d) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname (Noter)
e) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi (Noter)
f) Kartal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesi
g) Gerçek kişiler için İmza Sirküleri (Noter)
h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

13) İhale katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde ihaleye katılmaları gerekmektedir.
İlan olunur.
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER