Mudanya Belediyesine ait 27 taşınmaz kiraya verilecektir

T.C. MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Mudanya Belediyesine ait 27 taşınmaz kiraya verilecektir
  1. Aşağıdaki tabloda tapu bilgileri, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminat bedelleri belirtilen tasarrufu/mülkiyeti belediyemize ait 27(YirmiYedi) adet taşınmaz 2886/45. mad.(Açık teklif usulü) ile 3(üç) yıllığına kiralanmak üzere ve 28.07.2021 Çarşamba günü ihaleye çıkartılacaktır.       
  2. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.         
Gerçek Kişiler İçin Tüzel Kişiler İçin Dernekler Ve Kooperatifler İçin
*Nüfus cüzdan fotokopisi.
*İkametgah belgesi.
*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)
*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.
*Vekaleten  ihaleye katılacaklardan noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.
 
*2021 Yılında alınmış oda sicil kaydı.
*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)
*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.
* Teklifte bulunacak kişinin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
*Vekaleten  ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.
*Karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti.
*Teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli imza sirküleri.
*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)
*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.
*Vekaleten  ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

 

  1. İhaleye iştirak edeceklerin istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi hizmet binası encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale şartnamesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görülebilir. Taşınmazlar hakkındaki teknik bilgiler için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünden bilgi alınabilir.         

 

  1. İhale şartnamesinin 6/a. maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
KİRALAMA
S.
No
Adres Cinsi Ada/Parsel Kiralanacak Alan (m²) İhale Saati İşin Miktarı (TL) Muhammen Bedel (TL) %3 Geçici Teminat (TL)
1 Altıntaş Mah. Altıntaş Sok. No:3 Daire 0/933 70,00 14:00 (Aylık)
600,00
21.600,00 648,00
2 Bademli Mah. Eski Mudanya Yolu Cad. No:1 Avlulu Kahvehane 0/836 150,00 14:05 (Aylık)
945,00 + KDV
34.020,00 1.020,60
3 Balabancık Mah. Çalılık Mevkii Tarla 0/1442 84.920,80 14:10 (Yıllık)
14.970,00
4.910,00 1.347,30
4 Çağrışan Mah. Tarla 0/1854 1.127,52 14:15 (Yıllık)
2.580,00
7.740,00 232,20
5 Çekrice Mah. Değirmen Üstü Mevkii Tarla 0/368 5.500,00 14:20 (Yıllık)
1.000,00
3.000,00 90,00
6 Çekrice Mah. Karaağaç Mevkii Tarla 0/1469 5.222,59 14:25 (Yıllık)
3.230,00
9.690,00 290,70
7 Dereköy Mah. Köyiçi Mevkii Bahçe 154/3 212,38 14:30 (Aylık)
200,00
7.200,00 216,00
8 Eğitim Mah. Arabayolu Kardelen Sok. No:10 Dernek Bürosu 2034/8 117,00 14:35 (Aylık)
60,00 + KDV
2.160,00 64,80
9 Küçükyenice Mah. Hacıalidede Mevkii Tarla 0/12 16.300,00 14:40 (Yıllık)
1.540,00
4.620,00 138,60
10 Tirilye Mah. Liman Sok. No:26 Tuvalet 2213/1 68,72 14:45 (Aylık)
810,00 + KDV
29.160,00 874,80
11 Yörükyenicesi Mah. Koca Tarlalar Mevkii Tarla 183/121 1.761,64 14:50 (Yıllık)
300,00
900,00 27,00
12 Hasanbey Mah. Halitpaşa Cad. Hal Sitesi No:8/1 Dükkan 1020/24 16,00 14:55 (Aylık)
1.290,00 + KDV
46.440,00 1.393,20
13 Ömerbey Mah. Deniz Cad. Sıra Dükkanlar No:1/J Dükkan 1484/2 10,00 15:00 (Aylık)
870,00 + KDV
31.320,00 939,60
14 Ömerbey Mah. Deniz Cad. Sıra Dükkanlar No:1/F Dükkan 1484/2 10,00 15:05 (Aylık)
870,00 + KDV
31.320,00 939,60
15 Ömerbey Mah. Deniz Cad. Sıra Dükkanlar No:1/G Dükkan 1484/2 10,00 15:10 (Aylık)
870,00 + KDV
31.320,00 939,60
16 Ömerbey Mah. Deniz Cad. Sıra Dükkanlar No:1/K Dükkan 1484/2 10,00 15:15 (Aylık)
870,00 + KDV
31.320,00 939,60
17 Ömerbey Mah. Deniz Cad. Sıra Dükkanlar No:1/I Dükkan 1484/2 12,00 15:20 (Aylık)
870,00 + KDV
31.320,00 939,60
18 Ömerbey Mah. Deniz Cad. Katlı Otopark No:5-C/5 Dernek Bürosu 1458/1 120,00 15:25 (Aylık)
240,00 + KDV
8.640,00 259,20
19 Ömerbey Mah. Deniz Cad. Katlı Otopark No:5 Dernek Bürosu 1458/1 5,00 15:30 (Aylık)
30,00 + KDV
1.080,00 32,40
20 Ömerbey Mah. Deniz Cad. Mudanya Ticaret Merkezi No:164 Dernek Bürosu 1458/1 19,00 15:35 (Aylık)
50,00 + KDV
1.800,00 54,00
21 Yalı Mah. Pazar Sok. No:2/3 Dükkan - 9,00 15:40 (Aylık)
350,00 + KDV
4.200,00 126,00
22 Yalı Mah. Pazar Sok. No:2/4 Dükkan - 9,00 15:45 (Aylık)
350,00 + KDV
4.200,00 126,00
23 Yalı Mah. Pazar Sok. No:2/5 Dükkan - 9,00 15:50 (Aylık)
350,00 + KDV
4.200,00 126,00
24 Yalı Mah. Pazar Sok. No:2/6 Dükkan - 9,00 15:55 (Aylık)
350,00 + KDV
4.200,00 126,00
25 Yalı Mah. Pazar Sok. No:2/17 Dükkan - 9,00 16:00 (Aylık)
350,00 + KDV
4.200,00 126,00
26 Yalı Mah. Pazar Sok. No:2/26 Dükkan - 9,00 16:05 (Aylık)
350,00 + KDV
4.200,00 126,00
27 Yalı Mah. Pazar Sok. No:2/27 Dükkan - 9,00 16:10 (Aylık)
350,00 + KDV
4.200,00 126,00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER