Şişli'de 105 m² daire icradan satılıktır

T.C. İSTANBUL10. İCRA DAİRESİ 2018/427 TLMT.

Şişli'de 105 m² daire icradan satılıktır

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Tapu Kaydı/Özellikleri :İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 1655 Ada, 139 Parselde Kayıtlı, Arsa nitelikli ana taşınmazda 27/169 arsa paylı, 169,00 m2 yüzölçümlü, 1. bodrum kat, 2 nolu bağımsız bölüm, konut nitelikli taşınmazın tamamı. Dosyada mevcut 11.02.2021 tarihli bilirkişi raporuna göre Okmeydanı Semti, Halil Rıfat Paşa Mahallesi, Güler Sokak, No: 40 Lalezar Apt. Daire:2 adresinde konumludur. Bölge konut fonksiyonlu olarak gelişme göstermiştir. Teknik ve sosyal altyapı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Perpa Ticaret Merkezi, Hüseyin Avni Kurşun ilk ve Ortaokulu, Özel Şişli Memorial Hastanesi, Halil Rıfat Paşa Camii konu gayrimenkule yakın olan sosyaldonatılardır. Ulaşım Piyale Paşa Bulvan ve Abdullah Eraslan Caddesi üzerinden kolaylıkla sağlanmaktadır. Ana gayrimenkul Bitişik Nizam betonarme karkas binadır. 3 Bodrum Kat + Zemin Kat+ 2 Normal Kat + Çatı Piyesi Katı ile toplam 7 katlı olarak inşa edilmiştir. Tamamı konut fonksiyonludur. Son katta 2 adet, diğer katlarda birer adet olmak üzere binada toplam 6 adet konut bulunmaktadır. Dış cephesi boyalıdır. Bina giriş kapısı alüminyum profilli çelik kapı, merdiven ve sahanlıklar granit mermer kaplıdır. Asansör vardır. Bina 8 yaşındadır. Yapı Denetim Kanunu kapsamında inşaa edilmiştir. Değerleme konusu taşınmaz ana gayrimenkulün 1. Bodrum katında konumlu, 3+1 nitelikli dairedir. Onanlı projesine göre 91 m2 net (süpürülebilir), 105m2 brüt alanlıdır. Salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, ebeveyn banyo mahallerinden müteşekkildir. Daire kapısı ahşap kaplamalı çelik kapı, iç kapılar mobilya kapı, doğramalar pvc dir. Duvarlar boyalı, banyo-mutfak duvarları seramik kaplıdır Salon ve odalar laminant diğer alanlar karo seramiktir. Mutfak dolapları membtan kapaklı mdf-lam, tezgah granittir. Banyoda seramik üstü köşe duşakabin, dolaplı lavabo ve klozet mevcuttur. wc mahallinde Alaturka hela taşı ve lavabo vardır. Ebeveyn banyo depo amaçlı kullanılmakta olup, duş armatürleri takılıdır. Bir odası ışıklık cephelidir. Doğu-Batı yönlerinde 2 cephelidir. 2. sınıf işçilik ve malzeme kullanıldığı görülmüştür. Isınma kombidir. Tapu Müdürlüğü'nde taşınmaza ait 08.07.2011 onanlı kat irtifakma esas Mim. Proje incelenmiştir. Taşınmaz kat ve konum olarak onanlı projesi ile uyumludur. İşlem dosyasının dijital taramasında; 09.07.2011 tarih 2-25 sayılı Yapı Ruhsatı, 03.05.2013 tarih 13/5072 sayılı Yapı Kullanma Izin (ıskan) belgesi olduğu görülmüştür.
İmar Durumu 08.02.2007 t.t.li 1/1000 ölçekli Şişli Dolapdere Piyalepaşa Bulvarları ve Çevresi Uygulama İmar Planı'nda ve 15.11.2014 t.t.li 1/1000 ölçekli Konut Alanlarındaki Kat Yükseklikleri Hakkında Tadil Planı'nda; H=3 Kat (Hmax= 11.00mt. irtifada), Blok Nizam Konut Alanı'nda kalmakta olduğu bilgisi verilmiştir.
Kıymeti 900.000,00 TL - KDV Oranı %1
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Otopark bedeline iliskin taahhütname bulunmaktadır. 14/07/2011 - 12084 Beyan:Yönetim Planı : 07/03/2012 07/03/2012 - 3908Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü 24/06/2021 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü 27/09/2021 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu B Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.alıcıya ait olacak giderler ve hususlar : İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır.Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir.Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/427 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/04/2021

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER