Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği’ne ait işyeri kiraya verilecektir

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ KÜTAHYA BÖLGE BİRLİĞİ TARIM KREDİ İŞ MERKEZİ 3 NOLU İŞYERİ(BÜRO) KİRA İHALE İLANI

Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği’ne ait işyeri kiraya verilecektir

1- Mülkiyeti Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği’ne ait bulunan Kütahya İli, Merkez İlçe, Ali Paşa Mahallesi, Değerli Sokak No:6 KÜTAHYA adresinde bulunan 3 nolu İşyeri (Büro), kiraya verilecektir. İhaleye katılmak isteyenler; şartname ve teklif mektubu örneğini Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği Müdürlüğü’nden (100.Yıl Mahallesi Afyon Karayolu Bulvarı No:50 KÜTAHYA) bedelsiz olarak temin edebilirler.
2- Kiraya verme işine ait muhammen bedel aylık 1.350,00.-TL+KDV’dir.
3- Kiraya verme işine ait geçici teminat tutarı 490,00.-TL’dir. Geçici teminat miktarı Şartnamede belirtilen Bölge Birliğimize ait banka hesap numarasına yatırılabileceği gibi, limit dahili düzenlenen, işin özelliğini belirten teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubu olarak da verilebilir.
4- İhale 2.04.2021 tarihinde saat 11:00’da Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği Müdürlüğü’nde (100.Yıl Mahallesi Afyon Karayolu Bulvarı No:50 KÜTAHYA) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
5- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
6- İhaleye iştirak edeceklerin şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlayacakları evrakı ihale tarih ve saatine kadar Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği Müdürlüğü’nde toplanacak ihale komisyonuna vermeleri şarttır.
7- Kurumumuz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmadığı gibi ihaleyi kısmen ve tamamen yapıp yapmamakta, ihaleyi iptal etmekte ve ihaleyi dilediğine istediği fiyat ile vermekte serbesttir.

                                                                                      TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ  
                                                                                 KÜTAHYA BÖLGE BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER