Rehberlik hizmetlerinde yeni dönem başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) yapılan yeni düzenleme ile eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik öğretmenlerinin görevleri arasına, eğitimlerini evde ve hastanede yapan öğrencileri ziyaret de eklendi.

Rehberlik hizmetlerinde yeni dönem başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin adından 'psikolojik danışma' kavramı çıkarıldı. Talim Terbiye Kurulunun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararı gereği okul ve kurumlara atama 'rehberlik öğretmeni' kadrosuna yapıldığından okul ve kurumlarda psikolojik danışman olarak isimlendirilen bir kadro bulunmuyordu. Yeni yönetmelikte rehberlik hizmetleri, psikolojik danışma uygulamasını da kapsayan bir alan olarak tanımlandı. Yönetmelikle il ve ilçe düzeyinde rehberlik hizmetleri ile bu hizmetlerin verildiği rehberlik ve araştırma merkezleri ve eğitim kurumlarındaki rehberlik servislerinin işleyiş ve görevleri ile bu hizmetleri veren kurumlarda çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

ÖĞRENCİLER EVLERDE ZİYARET EDİLECEK

Mevcut yönetmelikte rehberlik öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarının alanda sunulan hizmetleri yeterli düzeyde kapsamaması sebebiyle rehberlik öğretmenlerinin görev ve sorumlulukları da yeniden düzenlendi. Bu kapsamda, aile ile işbirliğinin artırılması amacıyla aile rehberliği kapsamında ev ve iş yeri ziyaretlerinin yapılması, eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik öğretmenlerinin görevleri arasına eklendi. Yönetmelikle, eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik öğretmenlerinin, eğitimlerini evde ve hastanede yapan öğrencileri ziyaret etmelerine ilişkin hüküm getirildi. Yeni düzenleme ile bireyi tanıyarak değer, tutum ve kişilik özelliklerini keşfetmesini ve gerçekçi kararlar almasını sağlamak amacıyla rehberlik öğretmeni, sınıf rehber öğretmeni ve diğer öğretmenlerce bilgi toplama süreci gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, öğrencinin yetenek, ilgi, istek, değer, başarı gibi bireysel özellikleri ile sosyal ve kültürel özellikleri olabildiğince çok boyutlu olarak ele alınacak. Bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve kullanılmasında bilimsel standartlara uyulacak. Rehber öğretmenler, gelişimsel özellikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda bireyi derse, bölüme, dala, alana, okula, üst öğrenim kurumlarına, mesleğe ve katılacağı etkinliklerin seçimine yönlendirecek.

TERCİH DÖNEMİNDE GÖREV ALACAKLAR

Yönetmeliğe, sınav tercihlerinin yaz döneminde olması nedeniyle öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verilmesi amacıyla rehberlik öğretmenlerinin merkezi sınavlara ait tercih dönemlerinde görev almalarına ilişkin madde de eklendi. Bakanlığın yeni düzenlemesi ile rehberlik öğretmenlerinin nöbet ve belleticilik görevleri karşılığında ücret alabilmeleri sağlandı. Öğrencileri yakından gözlemleme ve tanıma imkanı sunulması amacıyla rehberlik öğretmenleri sınavlarda görev alabilecek, belleticilik ve nöbet görevi yapacak. Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği ile rehberlik öğretmenlerinin başka işlerde görev almalarının önüne geçildi. Rehberlik servislerinde görevli rehberlik öğretmenlerinin çalışma süreleri haftalık 30 iş saati olacak. Günlük çalışma saatleri eğitim öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenecek. Bu elemanlar, izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanacak.

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER