Son dakika | YSK İstanbul seçimi için esasları belirledi

YSK, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi. İstanbul seçimiyle ilgili YSK kararına göre, yeniden belirlenecek sandık kurulu başkan ve üyeleri mutlaka kamu görevlileri arasından seçilecek. Yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili YSK kararına göre, sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılan siyasi partilere verilecek.

Son dakika | YSK İstanbul seçimi için esasları belirledi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 23 Haziran 2019'da  yapılacak yenileme seçimiyle ilgili usullerin belirlendiği kararı tamamlandı. 

YSK'nın kararında, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler  Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi, seçim iş ve  işlemleri sebebiyle iptal edildiğinden 23 Haziran 2019'da yapılması gereken  seçimin, bu seçimin tekrarı ve devamı niteliğinde bulunduğunun kabulü ile sandık  kurullarının yeniden kanuna uygun olarak oluşturulması ve oy verme işlemlerinin  tekrarlanması gerektiği kaydedildi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler için tespit edilmiş seçim  süreci içinde, bu seçimler için yerine getirilmiş bulunan seçim iş ve  işlemlerinin tümünün tekrarlanmasına gerek bulunmadığı vurgulanan kararda,  İstanbul İl Seçim Kurulunca, seçim iş ve işlemleri gözetilerek bir kısım  sürelerin kısaltılabileceği ifade edildi.


YSK'nın kararına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı  seçiminde uygulanacak esaslar şöyle:

- Seçime katılabilecek siyasi partilerin yeniden tespit ve ilan  edilmesine gerek bulunmayacak.

- 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçime katılmış siyasi partiler bu  seçime de katılabilecek.

- Bu seçim için oy verme günü 23 Haziran 2019 Pazar günü olacak.

- Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak, ancak, ölüm,  istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar İstanbul İl Seçim Kurulunun  belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek.

- 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan seçime bağımsız aday olarak  katılanlar bu seçime de katılabilecek, yeniden bağımsız adaylık başvurusu kabul  edilemeyecek.

- Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019 tarihinde yapılan  seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

- 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve  kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu  seçimlerde de kullanılacak.

- 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimden sonra ortaya çıkan 298  sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"un, "silah  altında bulunan erler, askeri öğrenciler, cezaevindeki hükümlüler, kısıtlılar ve  kamu hizmetinden yasaklı olanlar"ı içeren 7. ve 8. maddeleri kapsamındaki  seçmenlerin seçmen kütüğündeki kayıtlarına "oy kullanamaz" şerhi düşülecek.

- İstanbul ilinde yapılacak yenileme seçimlerinde seçmen kütükleri  üzerinde değişiklik yapılamayacağından, YSK'nin ilgili kararı uyarınca ceza infaz  kurumlarında bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanlardan, yerleşim  yeri adresi İstanbul dışı olan veya ceza infaz kurumunu birinci adres olarak  bildirenlerin de seçmen listelerindeki kayıtlarına "oy kullanamaz" şerhi  düşülecek.

- Seçimlerde görevlendirilecek sandık kurulu başkanlarının, 298 sayılı  Kanun'un 22. maddesine göre kamu görevlilerinden belirlenmesi zorunlu olduğundan,  bu kişiler 298 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilenler hariç mutlaka mülki  amirce gönderilen listedeki kamu görevlileri arasından belirlenecek.

- Seçimlerde görevlendirilecek bir asıl bir yedek sandık kurulu  üyesinin de 298 sayılı Kanun'un 23. maddesinin değişik altıncı fıkrasına göre,  öncelikle kamu görevlilerinden belirlenmesi zorunlu olduğundan, üyeler 298 sayılı  Kanun'un 26. maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere mülki amirce gönderilen  listedeki kamu görevlileri arasından belirlenecek.


298 sayılı Kanun'un 26. maddesi, "İdare amirleri, zabıta amir ve  memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3'üncü maddesinde yazılı askeri şahıslar,  Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar, bu Kanun'da gösterilen kurullara  seçilemezler." hükmünü içeriyor.

- Bu usule göre belirlenenlerden mazereti uygun görülen olduğu  takdirde, yerlerine yine mülki amirce gönderilen listedeki kamu görevlileri  arasından görevlendirme yapılması gerekecek. Bu şekilde belirlenen sandık kurulu  başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılacakları ilan olunan siyasi partilere  talepleri halinde verilmesi gerekecek.

- Bu seçimle ilgili seçim takvimi, seçimi yönetecek İstanbul İl Seçim  Kurulunca hazırlanarak uygulanacak.

- 23 Haziran 2019'da yapılacak seçimde kullanılacak sandık seçmen  listelerinin ve her bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının 31 Mart seçimi  ile aynı olması gerekecek.

- 31 Mart 2019'da yapılan seçimde sandık kurullarına üye veren  partiler, İstanbul'da gerçekleştirilecek yenileme seçimlerinde de sandık  kurullarına üye verebilecek. İstanbul'da gerçekleştirilecek yenileme seçimlerinde  seçime katılma yeterliliği tespit ve ilan edilen siyasi partilerin müşahit  bulundurma hakları olacak.

- Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adayların oy verme  gününden önceki otuzuncu gün olan 23 Mayıs 2019 Perşembe gününden itibaren  kendilerini tanıtıcı poster, parti bayrağı, ilan, pankart veya afiş gibi  malzemeleri yapıştırmak amacıyla o seçim çevresi içerisinde, belediyelerce  doğrudan kullanılan ve ilçe seçim kurullarınca belirlenen sabit ilan ve reklam  yerlerinden süresi, sayısı ve ücreti eşit olmak şartıyla yararlanabilecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER