YSK gerekçeli kararı açıkladı

YSK'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesi açıklandı.

YSK gerekçeli kararı açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 31 Mart Pazar günü  yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4'e  karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesi açıklandı. 

YSK'nin kararı, internet sitesinden yayımlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar veren  7 üyenin 212 sayfalık gerekçesinde, AK Parti'nin itirazları, seçim sürecinde  verilen ara kararlar ve tespitlere yer verildi.

Gerekçeli kararda, "İstanbul genelinde, sayım döküm cetveli olmayan  veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde 108 sandıktaki oy kullanan seçmen  sayısının 30 bin 281 olduğuna" işaret edilerek, "seçim sonucunun belirlenmesinde  en önemli unsurlardan biri olan sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta  düzenlenmemiş olmasının, bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi  biçimde zedelediği" belirtildi.


Kararda, "754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının yasal zorunluluğa  uyulmaksızın kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiğinin görüldüğü"  bildirilerek, "Kanuna aykırılık oluşturan bu belirlemenin neden yapıldığı ilçe  seçim kurulları tarafından izah edilememiştir" ifadesine yer verildi.

"Oy farkının 13 bin 729 olması nedeniyle, 754 sandıkta sandık kurulu  başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlenmesi ve bu şekilde oluşan  sandık kurullarının yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek  olmasının, seçimin neticesine müessir görüldüğü" vurgulanan kararda, "Sandık  kurulu başkanlarının kanuna aykırı belirlenmesiyle ilgili YSK'nin daha önceden  vermiş olduğu emsal oluşturacak içtihadı bulunmadığı." ifade edildi.

İŞTE KARARLAR

YSK'nin İstanbul kararının gerekçesinde,"Kanun hükmünün yoruma yer  bırakmayacak şekilde açıklığı karşısında, sandık kurulu başkanlarının kamu  görevlileri listesinden seçilmesi kanuni bir zorunluluktur" denildi.

YSK: İstanbul genelinde, sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız  olmakla esasen yok hükmünde 108 sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30 bin 281'dir'

YSK: "Oy farkının 13 bin 729 olması nedeniyle, 754 sandıkta sandık  kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlenmesi ve bu şekilde  oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek  olması, seçimin neticesine müessir görülmüştür."

YSK: "Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri sayım  döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olması, bu sandıklardaki seçim  sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelemektedir."

YSK'nin İstanbul gerekçesi: "KHK ile kamu görevinden çıkarılan  kişilerden 6'sı sandık kurulu başkanı, 3'ü sandık kurulu kamu görevlisi üyesi  olarak görevlendirilmiştir."

YSK: "Sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı belirlenmesiyle ilgili  YSK'nin daha önceden vermiş olduğu emsal oluşturacak içtihadı  bulunmamaktadır"

YSK: "754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının yasal zorunluluğa  uyulmaksızın kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği görülmektedir.  Kanuna aykırılık oluşturan bu belirlemenin neden yapıldığı ilçe seçim kurulları  tarafından izah edilememiştir."


YSK: "İlçe seçim kurullarınca yapılan incelemeler sonucunda 377  kısıtlının oy kullandığı, 6 sandıkta ölülerin yerine oy kullanıldığı, 41 sandıkta  ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy  kullanıldığı, 58 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yerine oy  kullanıldığı, 224 zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olan kişinin oy kullandığı  tespit edilmiştir. Bu şekilde oy kullanma hakkı olmamasına karşın oy kullandığı  tespit edilen kişi sayısının 706 olduğu görülmüştür."

YSK: "Sandık kurulu başkanlarının kanun hükümlerine aykırı  görevlendirilmesi ve bu kurulların yaptığı seçim iş ve işlemlerine itibar  edilmesinin mümkün bulunmaması ile diğer kanuna aykırılık ve usulsüzlükler,  seçimin güvenilirliğini ortadan kaldıran ve seçim sonucuna müessir olay ve haller  kapsamında görülmüş, bu nedenle seçimin iptali ve yenilenmesine karar  verilmesi gerekmiştir."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER