HADİSLERLE ŞEHİTLİK MERTEBESİ! (2)

“Allah yolunda öldürülenler için "ölüler" demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz.” (Bakara. 154)

 Malumunuz ayetlerin en güzel yorumunu hadisler yapıyor. Bu hususta bazı hadis-i şerifleri verelim ki, ortalıkta birikmiş bir sürü sorunların da cevabı verilmiş olsun:

"Malını müdafaada öldürülen şehittir, ırz ve namusunu müdafaa ederken öldürülen şehittir, nefsini müdafaada öldürülen şehittir..."

"Şehitleri kanları ile sarın. Zira Allah yolunda açılan bir yara kıyamet günü mahşere geldiğinde, o yara, rengi kan rengi, kokusu misk kokusu olarak kanar..."

"Şehitler cennetin kapısında, nehrin parlak zinetinde, yeşil çadırdadır. Sabah - akşam rızıkları Cennetten onlara gelir."

"Ma'rûfu emr ve münkeri nehiyden dolayı katledilen şehittir."

"Kim cuma günü vefat ederse şehittir."

"Kim hayvanından düşüp ölürse o kimse şehittir."

"Suda boğulan şehittir, ateşte yanarak ölen şehittir, gurbette garip ölen şehittir, zehirli hayvan sokmasından ölen şehittir, karın ağrısından ölenler şehittir, bina yıkılıp altında kalarak ölen şehittir, evinin üstünden (damdan) düşerek boynu kırılıp ölen şehittir, üzerine büyük taş düşüp ölen şehittir..."

"Din kardeşini müdafaada katlolunan şehittir, masum olan komşusunu savunurken öldürülen de şehittir..."

"Şehidin borçtan başka bütün günahları mağfiret olunur." (Müslim)

“Bir Müslüman cuma günü veya gecesi ölürse Cenab-ı Hak onu kabir fitnesinden (sualinden ve azabından) kurtarır.”(Tirmizî)

Bazı âlimler denizde şehit olmanın, kul borcuna dahi kefaret olacağını ileri sürmüşlerdir.

"Şehit, ehl-i beytinden (aile ve akrabasından) yetmiş kişiye şefaat eder, şefaati kabul edilir." (Ebu Davud,)

"Kıyamet gününde üç sınıf şefaat edecek: Peygamberler, sonra âlimler, sonra şehitler..." (İbni Mace,)

Şehit olan insanların kul hakkı dışındaki bütün günahları affedilir. Şehit olmak, herkese nasip olmayan büyük bir şereftir ve müminler için mükemmel bir nimettir. Güzel bir şekilde yaşamak, ondan sonra Allah yolunda O'nun rızası için şehit olmak, her müminin hayal ettiği bir mutluluktur. İman sahibi olan insanın böyle bir şuur ve düşünce ile yaşaması, Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) tarafından ne kadar güzel bir şekilde övülmüştür!..

"Şehit olmayı Yüce Allah'tan samimi olarak dileyen kimseyi, Allah, rahat yatağında vefat etse bile, şehitlerin derecesine eriştirir." (Müslim,)

YORUM EKLE

banner46

banner40