Çarşamba’nın yumurta topuk ayakkabısı ve sekiz köşe kasketi tescilledi

KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPAN ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN “TÜRK BOYLARI ASYA’DAN ANADOLU’YA GELİRKEN AYAKKABI KÜLTÜRÜNÜ DE BERABERİNDE GETİRMİŞTİR. TÜRKLERDE ÇEŞİTLİLİK GÖSTEREN AYAKKABILAR İÇİNDE BAŞMAK, ÇARIK, ÇEDİK, ÇİZME, EDİK, SOKMAN, TERLİK, TOMAK VE DAHA PEK ÇOK TANIMLA İFADE EDİLMİŞTİR. YUMURTA TOPUK ÇARŞAMBA AYAKKABISI ‘BASIK’ OLARAK DA BİLİNİR. YUMURTA TOPUK ÇARŞAMBA AYAKKABISI, ÜST YÜZEYİNDE VE İÇ ASTARINDA DANA VE KEÇİ DERİSİ İLE TAHTA TOPUKTAN, DERİYİ TEK DİKİŞLE BAĞLAYIP TEK PARÇA OLARAK İMAL EDİLEN EL EMEĞİNE DAYALI BÖLGESEL NİTELİK TAŞIYAN BİR AYAKKABI TÜRÜDÜR. ÇARŞAMBA’DA 100 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR ÜRETİMİ DEVAM ETMEKTEDİR. ÇARŞAMBA SEKİZ KÖŞE KASKETİNİN HER BİR KÖŞESİNİN ÖZEL BİR ANLAMI VARDIR. BİRİNCİ KÖŞE CÖMERTLİĞİ, İKİNCİ KÖŞE MERTLİĞİ, ÜÇÜNCÜ KÖŞE DÜRÜSTLÜĞÜ, DÖRDÜNCÜ KÖŞE YİĞİTLİĞİ, BEŞİNCİ KÖŞE ÇALIŞKANLIĞI, ALTINCI KÖŞE MİSAFİRPERVERLİĞİ, YEDİNCİ KÖŞE ALÇAKGÖNÜLLÜLÜĞÜ VE SEKİZİNCİ KÖŞE VATANPERVERLİĞİ SİMGELER. ÇARŞAMBA YÖRESİNDE ÜRETİLEN VE ÜNLENEN SEKİZ KÖŞE KASKET ÜRETİM TEKNİKLERİ, EL İŞÇİLİĞİ, SON DURUŞU, KÖŞELERİNİN FAZLA KESKİN OLMAMASI GİBİ AÇILARDAN DİĞER YÖRELERİN KASKETLERİNDEN FARKLIDIR. TÜRK PATEN VE MARKA KURUMU, COĞRAFİ İŞARETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA YAPTIĞIMIZ BAŞVURU SONUCUNDA ÇARŞAMBA İLE ÖZDEŞLEŞEN VE SİMGESİ HALİNE GELEN YUMURTA TOPUK ÇARŞAMBA AYAKKABISI , ÇARŞAMBA SEKİZ KÖŞE KASKETİ VE ÇARŞAMBA KASKETİ İSİMLERİNE "COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİ" VERİLMİŞTİR. EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM ”DEDİ.

Çarşamba’nın yumurta topuk ayakkabısı  ve sekiz köşe kasketi tescilledi

Çarşamba Belediyesi’nin Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuru sonucu, Yumurta Topuk Çarşamba Ayakkabısı / Çarşamba Ayakkabısı ve Çarşamba Sekiz Köşe Kasketi / Çarşamba Kasketi isimleri ile "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" verildi.

Osmanlı döneminde de kullanıldığı bilinen Çarşamba’da Yumurta Topuk Ayakkabı ve Sekiz Köşe Kasketine “Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" verildi. Çarşamba’da yapımına 1900’lü yıllarda başlanan Yumurta Topuk Çarşamba Ayakkabısı 1930’larda yaygınlaştı ve 1950’de yöreye özgü bir ayakkabı oldu. 1980’lerde ise ayakkabı siparişler almaya başlayan ayakkabı böylece Çarşamba ilçesi ayakkabısı olarak anılmaya başladı. Çarşamba Sekiz Köşe Kasketi ise kendine özgü tasarımı ve uzun yıllar kullanımı ile Çarşamba ile özdeşleşti. Tarih boyunca yumurta topuk ayakkabı, beyaz çorap, dar paçalı kül rengi pantolon, yelek ve sekiz köşeli kasketle tamamlanan bu giyim tarzı Çarşamba ilçesinin vazgeçilmez giyim tarzı haline geldi. Bu giyim tarzında özellikle ilçede üretilen ve ilçe dışına da satışı yapılan Çarşamba Yumurta Topuk Ayakkabı ve Sekiz Köşe Kasketi öne çıkmış, ilçenin simgesi ve marka değeri haline geldi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan “Türk boyları Asya’dan Anadolu’ya gelirken ayakkabı kültürünü de beraberinde getirmiştir. Türklerde çeşitlilik gösteren ayakkabılar içinde başmak, çarık, çedik, çizme, edik, sokman, terlik, tomak ve daha pek çok tanımla ifade edilmiştir. Yumurta Topuk Çarşamba Ayakkabısı ‘basık’ olarak da bilinir. Yumurta Topuk Çarşamba Ayakkabısı, üst yüzeyinde ve iç astarında dana ve keçi derisi ile tahta topuktan, deriyi tek dikişle bağlayıp tek parça olarak imal edilen el emeğine dayalı bölgesel nitelik taşıyan bir ayakkabı türüdür. Çarşamba’da 100 yılı aşkın bir süredir üretimi devam etmektedir. Çarşamba Sekiz Köşe Kasketinin her bir köşesinin özel bir anlamı vardır. Birinci köşe cömertliği, ikinci köşe mertliği, üçüncü köşe dürüstlüğü, dördüncü köşe yiğitliği, beşinci köşe çalışkanlığı, altıncı köşe misafirperverliği, yedinci köşe alçakgönüllülüğü ve sekizinci köşe vatanperverliği simgeler. Çarşamba yöresinde üretilen ve ünlenen sekiz köşe kasket üretim teknikleri, el işçiliği, son duruşu, köşelerinin fazla keskin olmaması gibi açılardan diğer yörelerin kasketlerinden farklıdır. Türk Paten ve Marka Kurumu, Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı’na yaptığımız başvuru sonucunda Çarşamba ile özdeşleşen ve simgesi haline gelen Yumurta Topuk Çarşamba Ayakkabısı , Çarşamba Sekiz Köşe Kasketi ve Çarşamba Kasketi isimlerine "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" verilmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim ”dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner46

banner40