Lisanssız Santral Sorunlarımız

Sadece büyük yatırımcılar tarafından yapılabilen lisanslı yenilenebilir rüzgar ve güneş enerji santrali projelerinin 2013 ve 2020 sonrası orta ve küçük ölçekli yatırımcılar lisanssız üretim yönetmeliği neticesinde kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile santral yapma imkanı bulmuşlardır.Güç olarak kısıtlı dahi olsa, sektörün tabana yayılması ve daha çok üretime istihdama arttırıcı katkısı açısından  çok önemli bir gelişme olmuştur.

Bu yöntemde,mahsuplaşılan öz tüketim sonucunda fazla üretilen elektrik enerjisi Görevli Dağıtım Şirketleri tarafından,elektrik üreticisi abonelerinden satın alınmaktadır,dolayısı ile sektöre verilebilecek çok önemli bir teşviktir. Bu uygulamayı son derece memnuniyet verici olarak görüyoruz. Fakat faydalanılması mümkün olmamaktadır.

Organize sanayi bölgelerindeki işletmelerin osb dışında üretim yapamamasından dolayı çatılarına kurabildiğimiz yetersiz kısıtlı alanlarımızdan dolayı elektriği satabilmeyi  bırakın tükettiğimiz elektriğin yüzde onunu zor karşılıyoruz,osb içindeki şirketler, ihtiyaç duydukları öz tüketim elektriğini OSB dışındaki alanlara yapacakları rüzgar,güneş santralları yolu ile karşılamaya kalktıkların da, OSB mevzuatı nedeni ile bunu yapamamaktadırlar. OSB içindeki fabrikaların, öz tüketimlerini OSB dışındaki arazilerde yapılabilmesine imkan sağlayacak şekilde mevzuatın değiştirilmesinin zorunlu bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Yapılan son değişiklikteki sanayi abonelerinin sözleşme gücünün iki katı üretim yapabilme imkanına kavuşması çok yerinde olmuş fakat yeterli olunmamıştır, çünkü incelendiğinde görülecektir ki ihtiyacın yüzde yirmisi karşılanabiliyor. Bu yüzdendir ki sözleşme gücünün en azından beş misli olması gerekmektedir.

Ayrıca rüzgar türbünlerinin kanat çaplarının 160 metre ve daha yukarısında olması nedeniyle yaklaşık 50 dönüm gibi arazi gerekmektedir ve ülkemizdeki arazi bölünmesi nedeniyle büyük parseller bulunamamaktadır.

yan parsele geçtiği için yer bulunamadığından yapılamamaktadır. Halbuki kanat iz düşümü yan parselin, orman,mera,hazine,vasfında devletin tasarrufu altında olduğu arazilerde kiralamaya gerek duyulmadan onaylanması çok yerinde olacaktır. Böyle olduğu takdirde ülkemiz sanayicisinin rüzgar santralı yapımı ile üretime ve istihdama katkısının çok daha ilerilere gitmesine yardımcı olacaktır.

YORUM EKLE

banner124