Merhaba Sevgili Dostlar

Bugün sizlerle SGK nın 28.02.2019 tarihine kadar uzatmaya gittiği yapılandırma borçları ile alakalı bilgi vermek istiyorum.

            7143 sayılı yapılandırma kanuna göre, 31/08/2018 tarihinde ödenmesi gereken peşin ve 1 inci taksit tutarı, 31/10/2018 tarihinde ödenmesi gereken 2 inci taksit tutarı ile ikiden fazla cari ay primini ödemeği için yapılandırılması bozulan borçluların, bu tutarları gecikme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar ödemesi halinde,kanun hükümlerinden yeniden, yararlanma imkânı sağlanmaktadır.

            Kanunda peşin ödemeyi tercih eden borçlularca, ödenmeyen taksit tutarı, %90 indirim olmaksızın, esas borcun gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE ile güncellenmiş tutarı, 08/9/2018 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir. Durdurulan sigortalılık sürelerini yapılandırma kapsamında ihya etmek için talepte bulunan sigortalıların ihya tutarını, son ödeme tarihi olan 8/9/2018 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemesi halinde,7143 sayılı kanuna göre yapılandırma hakları ihya edilecektir. Cari ay prim borçlarından 2018/Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı prim borçlarından 2’den fazlasını zor durum hali olmaksızın ödemedikleri için yapılandırması bozulanlar da ödenmeyen cari ayı prim borçlarını, ilgili cari ayın son ödeme tarihini takip eden günden 28/2/2019 tarihine kadar gecikme zammı ve gecikme faizi ile birlikte tam olarak ödemesi halinde bu aylar cari dönem ihlali olarak değerlendirilmeyecektir.

             7143 sayılı Kanuna göre yapılandırması bozulan işverenlerden tahsil edilen tutarların, tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak en eskisinden başlanılarak ihya edilen yapılandırma taksitlerine mahsup edilecek, arta kalan tutar olması halinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilecektir.

Tekrar görüşmek üzere Hoşça kalın Dostça kalın.

YORUM EKLE