Deniz Tarihinin Hüsranı...

Yenilgiyle sonuçlanması ve donanma kaybedilmesi üzerine Osmanlı deniz tarihinde hüsranla sonuçlanan ilk büyük savaştır.

Deniz Tarihinin Hüsranı...

Hem Akdeniz hem de Osmanlı tarihi açısından oldukça önemli olan bu savaş II. Selim zamanında Venedik idaresindeki Kıbrıs’a sefer düzenlenerek adanın Osmanlılar tarafından fethi üzerine, başta papalık olmak üzere Venedik ve İspanya gibi büyük donanmalara sahip devletlerin Kıbrıs’ı kurtarmak için bir Haçlı ittifakı kurma çabası sonrası patlak vermiştir.

Kıbrıs’ın intikamını almak için başlatılan savaşta Osmanlı donanmasının başında Serdar Pertev Paşa ile kaptan-ı derya Müezzinzâde Ali Paşa vardı. Altı ay süren deniz harekâtında donanma yorgun düşmüş ve bazı levent gemileri ile etraftaki sancakbeyleri izin isteyerek donanmadan ayrıldı. Venedik donanmasının doğrudan Osmanlı donanmasına saldırması sonucu Osmanlı ağır zayiat verdi.

Donanmasının çok önemli bir kısmını kaybeden Osmanlılar, savaşı takip eden kış mevsimini bütün tersanelerinde gemi inşa faaliyetleriyle geçirmek zorunda kaldı. Başta İstanbul, Gelibolu, İzmit ve Sinop tersaneleri olmak üzere Varna, Silistre, Semendire, Burgaz, İğneada, Vize, Ahyolu, Süzebolu, Midye, Kefken, Bartın, Samsun, Biga, Gemlik, Rodos, Alanya, Antalya ve Sakarya üzerinde gemi inşasına başlandı. XV. yüzyıldan beri Hristiyan Avrupa’da var olan Türkler’in yenilmezliği efsanesinin yıkıldığı İnebahtı Deniz Savaşı, Katolik Hristiyan dünyasının son büyük Haçlı seferiydi ve kalıcı sonuçları olmayan geçici bir zafer niteliği taşıdı.

Öte yandan Kıbrıs’ı geri alma amacında olmalarına rağmen başarısız olan Venedik, Osmanlı Devleti ile yeni bir ahidnâme vasıtasıyla yeniden dostluk kurmak istedi. Ticareti devam ettirmek için buna mecbur olan Venedik 1573 ahidnâmesi ile önceden verdikleri üç yüz bin filoriyi vermeye devam etti, Kıbrıs için savaş tazminatı vermesinin yanı sıra da Zenta Adası için ödediği haraç tutarı arttı. Yeniden inşa edilen ve kısa sürede Akdeniz’e açılan Osmanlı donanması, karşısında mukabele edecek bir donanma bulamadı ve Tunus’u da tamamen fethetti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner41

banner46

banner40

banner45