16
Kas 2020
Uydurulan Din İndirilen Din

Diyanet'e gelince, Diyanet İşleri dini konulardaki açıklamalarında yöntemini belirlemelidir. Eğer ki Diyanet İşleri'ne göre Hanefi mezhebi dinen geçerli bir mezhepse her konuda bu açıkça ortaya konmalıdır. Örneğin kadınlarla ilgili...

MAKALEYİ OKU
14
Kas 2020
Uydurulan Din İndirilen Din

Kur'an okunan vahiy olarak, Yaratıcımızın din adına bizden istediklerinin, ulaştırdığı mesajların toplamıdır. Kur'an zamanın değişimiyle oluşacak yeni durumlara da uygun olacak Allah'ın vahyidir. Değişim kaçınılmazdır,...

MAKALEYİ OKU
13
Kas 2020
Uydurulan Din İndirilen Din

İlk kuşak İslam'ının saflık ve düzgünlüğünü esas alarak bir ölçü oluşturmaktan kasıt ise, Kur'an'ın verdiği çağlara ve dönemler özel serbestlikleri de o döneme göre düzenlemek ve böylece Kur'an'ın vazettiği...

MAKALEYİ OKU
12
Kas 2020
Uydurulan Din İndirilen Din

Garip bir zaman bu, değişik ve sözün eriminin çokça uzatıldığı bir zaman… O kadar ki, etrafımızda İslam adına sergilenen o kadar ilkellik, çirkinlik ve çelişki bile bunu anlamaya yetiyor. Bu hal bir yana, bu söz yığınına bakarak oluşmaya...

MAKALEYİ OKU
07
Kas 2020
‘Azınlıkların Hakları’

Görüşüne Eleştirel Bir Bakış. (1) Bir kavram olarak Azınlık daha en başından garbi ve dolayısıyla da batılı bir kavramdır. Bu yüzden de ne İslam'ın ne de Müslümanların azınlık kavramı üzerinde öyle dişe dokunur bir çalışmaları...

MAKALEYİ OKU