22
Nis 2019
Sömürü Edebiyatı

Dünyada sömürü düzeninin vazgeçilmez kuralı önce alt tabakalaştırmaktır. İster milli ister siyasi ve isterse dini anlamda yapılan tabakalaştırma sömürge kurmanın ilk adımıdır. Örneğin Hintlilerdeki KAST'lık sistemi; Hindû'ların...

MAKALEYİ OKU
11
Nis 2019
Veliler - Şehitler - Balıklar

Halk arasında meşhur bazı rivayetler vardır. Onlardan bazıları, yaşlı insanların anlattığı hikâyemsi tarihsel meseller, bazıları milli moral olsun diye yazılmış fakat bu gayeyi aşıp hurafeleşmiş kitaplar ve nutuklardır diyebiliriz....

MAKALEYİ OKU
07
Mar 2019
Uydurulan Din / İndirilen Din

adim Hümanizmanın insanidir diye kabul ettiği ve ölçü yerine koyduğu çerçevede ölçünün Allah'a ait olmayıp kişiselleştirilerek, bireyci ve sübjektif boyutlara indirgendiği bir kategorizasyonun algıladığı şey ne kadar insani olursa...

MAKALEYİ OKU
21
Şub 2019
Kur'an Dışındaki Kaynaklara Uymalı mıyız? 5.

Kur'an'a bakınca şunu görmekteyiz ki Allah'a ve elçisine itaat iki ayrı kavram değildir. Bu yüzden "Allah'a uymak için Kuran'a, elçiye uymak için ise Kur'an dışında başka kitaplara uymalı"görüşü hatalıdır....

MAKALEYİ OKU
20
Şub 2019
Kur'an Dışındaki Kaynaklara Uymalı mıyız? 4.

Zühruf Suresi'nde inanmayanlar için şunlar söylenmektedir: "Onlara bundan önce bir kitap verdik de ona mı dayanıyorlar?" (43:21) Hakka Suresi'nde elçinin dinle ilgili sözlerinin Kur'an'dan olduğu belirtilmektedir. Aynı surede...

MAKALEYİ OKU
20
Şub 2019
Kur'an Dışındaki Kaynaklara Uymalı mıyız? 3.

"Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler oluşturdu. Dağlardan sizin için sığınak evler yaptı. Sizin için, sıcaktan koruyacak elbiselerle savaşta koruyacak elbiseler de yaptı. İşte nimetini üzerinizde böyle tamamlıyor ki, O'na...

MAKALEYİ OKU
17
Şub 2019
Kur'an Dışındaki Kaynaklara Uymalı mıyız?

İddia: 'Kur'an Allah'a ve O'nun peygamberine itaat etmemizi istemektedir. Bu durumda Allah'a itaat etmek için Kur'an'a, peygambere itaat etmek için ise Kur'an dışındaki kaynaklara uymalıyız.” Düzeltme: Kur'an,...

MAKALEYİ OKU
03
Şub 2019
Evet, Her Şey Özgürlükler İçin!

Bilinen bir klişedir: Batı bütün tarihi boyunca özgürlükçü olmuş ve Doğu karşısında her daim özgürlükleri daha fazla savunan bir medeniyet olarak ele alınmıştır denilir. Peki, bu klişe doğrumudur, ne kadar öyle olduğu ifade edilse...

MAKALEYİ OKU
21
Oca 2019
Tarikat mı? Biraz düşün!

Cahilane dizayn edilmiş ilahi soslu society meclislerinde Allah'ı sever gibi şeyhini seven cahil insanlar rağbetin tam da ortasındadırlar. İnsanların kalplerindeki imanın yanına yerleştirilen şirk öğretileri, ölülerden istimdat, gaiplerden...

MAKALEYİ OKU
18
Oca 2019
Tarikat mı? Biraz düşün!

Bir daha dönüş imkânı olmayan ahiret yolculuğu için insan, henüz dünyada iken, hangi ölçüye tabi olacağını sağlamca hesap ederek yolunu çatallanmadan kurtarmaya yönelerek çareler aramak durumundadır. Bunun içinde evvela rehber kitap Kur'anı...

MAKALEYİ OKU
17
Oca 2019
Tarikat mı? Biraz düşün!

Bir daha dönüş imkânı olmayan ahiret yolculuğu için insan, henüz dünyada iken, hangi ölçüye tabi olacağını sağlamca hesap ederek yolunu çatallanmadan kurtarmaya yönelerek çareler aramak durumundadır. Bunun içinde evvela rehber kitap Kur'anı...

MAKALEYİ OKU
16
Oca 2019
Tarikat mı? Biraz düşün!

İlahi bağlamından kopmuş olsa da şirazesiz insanların gayesi de son tahlilde müspettir ve fakat pek kestirme bir yol tutturmuşlardır. O kadar ki, halleri sanki de büyük Arjantinli hikâyeci J.L.Borges'in ‘Yolları Çatallanan Bahçe'si...

MAKALEYİ OKU
16
Oca 2019
Tarikat mı? Biraz düşün!

'O(insa)nların çoğu ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler.” (Yusuf Suresi–106) 'Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz.” (Nisa Suresi–48) Aklı başında insanlar usulüne uygun ve makul sınırlar çerçevesinde,...

MAKALEYİ OKU
14
Oca 2019
TARİKAT MI? BİRAZ DÜŞÜN! (2)

'O(insa)nların çoğu ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler.” (Yusuf Suresi–106) 'Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz.” (Nisa Suresi–48) Aklı başında insanlar usulüne uygun ve makul sınırlar çerçevesinde,...

MAKALEYİ OKU
11
Oca 2019
TARİKAT MI? BİRAZ DÜŞÜN! (1)

 'O(insa)nların çoğu ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler.” (Yusuf Suresi–106) 'Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz.” (Nisa Suresi–48)   Aklı başında insanlar usulüne uygun ve makul sınırlar...

MAKALEYİ OKU
17
Ara 2018
Eğlenceye Dini Kılıf: Sema, Raks…

İnsanlar eğlenmek ister de, niçin eğlenceyi dini bir kılıfla kamufle etmeye çalışırlar, bunu anlamak pek kolay değil. Eğlence fuarlarında dönme dolaplara binip güle oynaya, eğlenen, korkusundan bağıran, üstüne başına kusan insanlar vardır....

MAKALEYİ OKU
30
Kas 2018
Türbeler size muhtaç!

Yalnız Kendisine ibadet edilen ve yalnızca Kendisinden yardım istenilen Allah'a sonsuz hamd, kulu ve Rasûlü Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e, âline, ashabına ve ölülere tapmayan bütün Müslümanlara, salât-u selâm olsun. Allah...

MAKALEYİ OKU
06
Kas 2018
‘Azınlıkların Hakları’ Görüşüne Eleştirel Bir Bakış(1)…

Bir kavram olarak Azınlık daha en başından garbi ve dolayısıyla da batılı bir kavramdır. Bu yüzden de ne İslam'ın ne de Müslümanların azınlık kavramı üzerinde öyle dişe dokunur bir çalışmaları ve emekleri olmamıştır. Denilebilir...

MAKALEYİ OKU
14
Eki 2018
Şirk-i ekber: tasavvuf!

Kınayanın kınamasından korkmayan, tevhidi öğretme, şirki iptal etme azminde olan, hiç tanımadığı ve hatta görmediği bir yabancının bile cehennemden kurtulması için, hak olan tek ilahlı, tek din İslam'ı öğretmeyi ve öğretmeyi...

MAKALEYİ OKU
04
Eki 2018
Nazar/ Göz Değmesi Yok: Olamaz(2)

Nazara diğer bir kanıt olarak Kur'an'dan Felak ve Nas sûreleri getirilir. Bu iki sûrede de nazara doğrudan bir vurgu yapılmaz. Felak sûresinde; kötülüklerden Allah ‘a sığınmadan söz edilirken, kıskancın yapabileceği kötülüklerden...

MAKALEYİ OKU
28
Eyl 2018
Nazar/ Göz Değmesi Yok: Olamaz

Nazar ya da göz değmesi konusunda halk arasında ve din bilginleri arasında yaygın inanç, onun sanki iman esaslarından biri olmasıdır. Daha doğrusu onlara göre imanın altı şartı vardır. Yedincisi nazara, sekizincisi büyüye, dokuzuncusu muskaya,...

MAKALEYİ OKU
07
Ağu 2018
Bir Kitap: Hangi islam

Erhan Aktaş'ın ‘Hangi İslam' adlı kitabı, öncelikle söylemek gerekiyor ki; bilimsel içerikte bir kitap değil; yani Aktaş, işin teolojisinde ya da ilahiyatında değil, buna rağmen, okudukça kitabın bu güne kadar okuduğumuz pek...

MAKALEYİ OKU
18
Tem 2018
Tarikat mı? Biraz düşün… (1)

'O(insa)nların çoğu ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler.” (Yusuf Suresi–106) 'Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz.” (Nisa Suresi–48) Aklı başında insanlar usulüne uygun ve makul sınırlar çerçevesinde,...

MAKALEYİ OKU
07
Tem 2018
Birbirlerine kaynaklık eden iki temel olgu: İlim ve bilim(2)

Aynı biçimde, fizik alanında yaptığı keşiflerle yeni bir döneme damgasını vurmuş 20. yüzyılın en önemli isimlerinden biri olan Planck da, evrenin büyük ve kutsal bir güç tarafından idare edildiğine inanmıştır. Bu büyük gücün Allah...

MAKALEYİ OKU

banner16