‘Sosyal hizmet uzmanları kadın refahına yönelik hizmetlerde aktif rol oynuyor’

‘Sosyal hizmet uzmanları kadın refahına yönelik hizmetlerde aktif rol oynuyor’
ANKARA’da Sosyal Hizmet Uzmanı Buse Buket Şener, sosyal hizmet uzmanlarının kadın refahına yönelik sosyal hizmet uygulamalarının gerçekleştirildiği tüm alanlarda aktif olarak rol aldıklarını söyleyerek, “Tüm çalışmaların amacı, kadının, kendini ifade etmesini, yaşadığı sorunlar üzerine farkındalık düzeyinin artırılmasını ve sorunları paylaşma konusunda aktif olmasını, sorunlarına yönelik çözüm üretme kapasitesinin artırılmasını, kadının aile ve toplum içerisinde kabul ve saygı görerek statüsünün yükselmesini sağlamaktadır” dedi.

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Buse Buket Şener, kadının refahına yönelik sosyal hizmet uzmanlarının çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Şener, “Kadını ürkütücü eylemlerle korkutan, eylemleri gerçekleştirmek ile tehdit eden, toplum içinde rencide eden, kadının özgürlüğünü kısıtlayan ve baskı altında tutan, karar alma fırsatını yadsıyan, cinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve ekonomik anlamda kadına zarar veren, çoğu ölümle sonuçlanan tüm tutum ve davranışlar ‘kadına şiddet’ olarak tanımlanmaktadır. Kadın, fiziksel yaralama ya da yaralama tehdidi, aşağılanma, alçaltıcı şakaların objesi haline getirilme, güveninin yıkılması, aktivitelerinin baskıcı bir şekilde izlenmesi ve kontrol altında tutulması, paraya erişiminin yönetilmesi, bir şeyi yaptırmak ya da yaptırmamak amacıyla korkutucu davranışlarda bulunulması gibi şiddetin pek çok türüne maruz kalmaktadır.  İstismar çeşitli şekillerde ortaya çıksa da hepsinin ortak niyeti kadınlar üzerinde kontrol hâkimiyeti kurmaktır” diye konuştu.

‘KADINA ŞİDDET KONUSU ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR YAPILIYOR’

Geçmişten günümüze kadına şiddet konusu üzerine araştırmaların yapıldığını, şiddeti önleme ve azaltmaya yönelik çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade eden Şener, “Sosyal hizmet uzmanları kadın refahına yönelik koruyucu, eğitici, önleyici, geliştirici hizmetlerin sunulması, erkek ve kadın bakış açılarının yaşamın her alanında eşit ve adil yer alması, kadının birey olarak güçlendirilmesi ve üretime katkısının sağlanması, kadınların bilgi, beceri, eğitim, inisiyatif gücü gibi niteliklerinin arttırılmasını hedeflenerek sosyal hizmet uygulamaları gerçekleştirmektedir. Tüm çalışmaların amacı, kadının, kendini ifade etmesini, yaşadığı sorunlar üzerine farkındalık düzeyinin artırılmasını ve sorunları paylaşma konusunda aktif olmasını, sorunlarına yönelik çözüm üretme kapasitesinin arttırılmasını, kadının aile ve toplum içerisinde kabul ve saygı görerek statüsünün yükselmesini sağlamaktadır” dedi.

KADIN REFAHINA YÖNELİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

Şener, sosyal hizmet uzmanlarının kadın refahına yönelik sosyal hizmet uygulamalarının gerçekleştirildiği tüm alanlarda aktif olarak rol aldıklarını kaydederek, şunları söyledi:

“Şiddet gören kadınlara yönelik hizmet veren sosyal hizmet uzmanları, kadının istismarın yapısını ve istismar döngüsünü, kendini ve çocuklarını güvende tutabilme seçenekleri olduğunu anlamasına yardımcı olur. Karar almasına, plan yapmasına ve güvende olmak için ihtiyacı olan hizmetleri almasına yardım eder. Kadına ve çocuklarına istismarın psikolojik etkilerini iyileştirmelerine ve kişisel sınırları yeniden kurmalarına yardım eder. Kadını hayatta tutan veya çocuklarını koruyan karar ve davranışlar gibi kadının gücüne odaklanır. Eğer istismarcı geriye dönmeye ya da onunla yaşamaya karar verirse, kadına yeniden tehdit altında olduğunda hemen uygulayabileceği bir güvenlik planı geliştirmesine yardımcı olur. Kadın hakları konusunda ihlale uğrayan ya da risk altında olan kadınları veya kadın gruplarını belirlemeye çalışır. Arabulucu rolü ile şiddet gören kadınların toplumda var olan kadın konukevleri, toplum merkezleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) gibi kurum ve kuruluşlardan yararlanmasına yardımcı olur. Kadın hakları konusunda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi noktasında makro sosyal hizmet uygulamaları kapsamında yasalarda, politikalarda değişiklik yapmak gibi savunuculuk faaliyetlerini yürütür. Kadınların temel haklarının ne olduğunu, kadın hakları ihlallerinin neler olduğunu öğretir ve kadınların topluma katılımlarını sağlar. Kadının güçlenmesini ve baş etme mekanizmalarının gelişmesini sağlayarak kendi ayakları üzerinde durması ve yaşadığı problemlerin üstesinden gelmesini destekler. Var olan grupları, kaynakları, örgütleri, yapıları birleştirmek, onlara enerji vererek ya da yeni oluşumlar oluşturmak için çalışır. Diğer meslek grubundan kişiler ve kurumlarla konsültasyon yapmak suretiyle kadınların karşı karşıya kaldıkları problemlerin çözümü noktasında çalışmalar yapar.”

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER