Siyaset Bizi Ayrıştırmamalı

Neyi arıyoruz?

Hz. Mevlana çok net bir şekilde özetliyor;

“Can konağını aramadaysan, cansın;

Bir lokma ekmek arıyorsan ekmeksin,

Bir damla su arıyorsan susun,

Zulmün peşindeysen zalimsin,

Aşkı arıyorsan âşıksın,

Gönlün neye kapıldıysa O’sun sen.

Şu nükteyi biliyorsan, işi biliyorsun demektir;

Neyi arıyorsan O’sun sen.”

Birçok büyük zat ortak bir kanaatte birleşirler;

“Kendin ol!”

Hud Suresi 112 ayette ne buyruluyor;

“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol…”

Hayat o kadar kısa ki… 2019 Mahalli Seçimleri geldi çattı! Mahalli seçimleri önemsemeyen birçok insan görüyorum. Oysa  o kadar önemli ki? Şehrin/ İlçelerin/ Beldelerin sadece; “Belediye Başkanlarını Seçmiyorsunuz!” Dikkat buyurunuz; “Şehrin Meclisini…” seçiyoruz! “İl Özel İdare”  ve “Belediye Meclisi”…

Her mahalle de,  ‘muhtarlarımızı’ seçeceğiz! Bulunduğumuz şehrin, yörenin insanları olarak, sorumluluklarımızın farkında mıyız? Şu realiteyi çok iyi düşünelim? “Siz ne halde iseniz başınıza o şekilde idareciler gelir.” Seçimde, ‘milletin iradesi’ vardır. O iradenin elbette ki, ‘güçlü ve sağlıklı olması…’ İnancımız,  “içinizden layık olanları işbaşına getiriniz!”…

Ra’d Suresi 11. Ayette buyruluyor;

“Bir kavim kendini bozmadıkça Allah onları bozmaz!”

Al-i İmran Suresi 103. Ayette buyruluyor;

 “Siz nasıl olursanız, yöneticilerinizde öyle olurlar.”

İnancımız, “Amelleriniz yöneticilerinizdir.” düsturu… Onlar bizim eserlerimiz. Bu eserler hepimizin…

Israrla vurguluyorum,  Şehrin aydınlarına ve ileri gelenlerine… İçerisinde yaşadığımız şehre, insanımıza ve geleceğimize sahip çıkma aşkına; “milli iradeyi sahiplenin…”

İstiklal Marşı Şairimiz Akif’i dinleyelim;

“Yeis öyle bataktır ki, düşersen boğulursun

Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!

***

Hüsrana rıza verme… Çalış… Azmi bırakma;

Kendin yanacaksan bile, evladını yakma!

***

Sahipsiz olan memleketin batması haktır,

Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır.”

***        ***

Yine önemli bir seçime gidiyoruz… “Yerel /Mahalli Yöneticilerimizi…” seçeceğiz!

İl ve İl, İlçe ve İlçe, Belde ve Belde, Köy ve Köy… İnancımız, “içinizden en iyilerini…” diyor!

Seçim deyip de, geçmeyiniz sakın!

İdeal Ülke için hedef yakın…

“Niyet hayır akıbet hayır” derler;

Siz, doğru ve dürüst olmaya bakın

Cehalet kokan ifade, ‘bana ne?’

Bu nasıl bir kimlik, nasıl anane

İçin gibi dışında mı virane;

Yoldan çıkanların haline bakın

***            ***

Enfal Suresi 29. Ayette;

“Ey iman edenler! Eğer Allah’tan korkarsanız O,

Size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir,

Suçlarınızı örter ve sizi bağışlar.

Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir.”

Allah Korkusu,  “insanı içten dışa terbiye eder!”

Allah Korkusu,  “insanın gözünü ve basiretini açar!”

Allah Korkusu,  “insanı hatalardan korur!”

O korku, bir lütfu İlahidir…

***        ***

Boş bir ifadeye,  “sahipsiz şehir!”  sözüne saplanmayız! Ne diyorlar?

“Boş silahtan değil, boş insandan kork

Çünkü şeytan içi boş silahı değil,

Aklı boş insanı doldurur!”

İmam Gazali şöyle der; “Okumak üç türlüdür; Dilin okuması kıraat, Aklın okuması tefekkür, Kalbin okuması hayattır.” Kalbden akla giden yol da,  “bizim hayatımız ve tefekkür dünyamız!” Tefekkür eden bir toplum,  ‘hayata tebessüm eder’ Tebessüm eden bir şehir düşününüz,  ‘gönülleri ihya eder’

Siyaset bizi ayrıştırmamalı. Tam aksine birleştirmeli. Fikirlerimizi pekiştirmeli. Terör safında olanlar hariç her fikre saygı duyulmalı. Neticede siyasetçiler seçilip makamlarına gidecek. Biz yine “biz bize” kalacağız. Kırmayarak, incitmeyerek atlatılan bir seçim olsun inşallah. Muhabbetle

YORUM EKLE