Yabancı işçi çalıştırmak;

Merhaba Sevgili Dostlar;

Bugün sizlerle güncel bir konu olan yabancı işçi çalıştırmak (genellikle Suriyeli işçiler) için gerekli şartlar ve bu şartlara uymayanların karşılaşabilecekleri müeyyideleri paylaşacağım.

Hem sigortasız, hem de çalışma izinsiz yabancı çalıştıran işverenlere, asgari ücrete endeksli cezalar uygulanacaktır. Ayrıca bu fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanacaktır. Diğer yandan Kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorunda kalacaklar. Özel sektörde faaliyet gösteren firmalarda çalıştırılan Suriyelilerin toplamı çalışan sayısının yüzde 10’unu geçemez. Suriyeliler’in çalıştığı işyerlerinin işverenleri için sigorta primleri açısından bir farklılık söz konusu değildir. Yani Türk vatandaşına ödenen sigorta primi oranıyla aynıdır.

Sağlık ve eğitim meslek mensuplarının Çalışma Bakanlığı’na çalışma izni başvurusu yapmadan önce ilgili bakanlıktan ön izin alması gerekmektedir. Bu anlamda, doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık görevlileri Sağlık Bakanlığı’ndan, öğretmenler ve akademisyenler ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan ön izin alacaklar. Bu konuda sadece mevsimlik tarım işleri ile hayvancılık sektöründe istihdam edilecek Suriyeliler için çalışma izni şartı yoktur. Söz konusu muafiyetten yararlanabilmek için geçici koruma sağlanan illerdeki valiliklere başvuru yapılması gerekir. Diğer sektörlerde çalışacaklar çalışma izni alabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına müracaat etmeleri gerekir. Çalışma izni için müracaat eden kişinin müracaatı evraklarında eksik olmaması halinde otuz gün içinde sonuçlanmaktadır. Belli bir süre için çalışma izni verilen yabancılar sürenin dolmasına altmış gün kala süre uzatımı için müracaat etmelidir. Çalışma izni bittikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmemektedir.

 

Kayıt dışı bir işverene bağlı olarak çalışan yabancılara 3527.00TL, Bağımsız çalışan yabancıya 7057.00TL çalışma izni olmayan işçiyi çalıştıran işverene 8821.00TL ayrıca çalıştırdığı her bir kaçak işçi için 587.00TL tutarında idari para cezası verilir. Bu idari para cezaları fiilin tekrarı halinde bir kat arttırılarak uygulanır. Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınırdışı edilmek üzere içişleri bakanlığına bildirilir. Bu nedenle aman dostlar çalışma izni olmayan yabancıları çalıştırmayalım.

 

Tekrar görüşmek üzere Hoşça kalın Dostca kalın.

YORUM EKLE