Yurtdışı Borçlanması

Merhaba sevgili Dostlar;

Bugün sizlerle uzun bir aradan sonra tekrar buluşmanın keyfini yaşıyorum. Bugünkü konumuz Yurtdışı borçlanma sistemi;

Konumuz ile ilgili sistemi değiştiren yasa tasarısı 19 Temmuz 2019’da Resmi Gazetenin 30836 sayılı Mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Toplam 35 maddeden oluşan kanunda yurtdışı borçlanmaya ilişkin 8. ila 13. maddeler ile 20. maddenin dışındaki tüm maddeler yayım tarihinde yürürlüğe girerken, borçlanmayla ilgili değişiklik maddeleri, yayım tarihini takip eden aybaşından itibaren uygulanacak.

1 Ağustos’ta uygulanacak 13. maddede, yurtdışı borçlanmayla ilgili değişiklikleri kapsıyor. Buna göre, 31 Temmuz 2019’a kadar yurt dışında geçen sürelerini borçlanma talebinde bulunanlardan tahakkuk ettirilen borçlarını yasal süresi içinde ödeyenler için önceki hükümler esas alınacak. Diğer bir ifadeyle, en geç 31 Temmuz 2019’a kadar yurtdışı borçlanma talebinde bulunanların başvuruları,  (başvuru tarihi olarak evrakların gönderileceği zarfın üzerindeki posta damga tarihi esas alınmaktadır) halihazırdaki sosyal güvenlik mevzuatına göre değerlendirilecek tir. 1 Ağustos 2019 ve daha sonra başvuranlar ile daha önce başvurup kendilerine tahakkuk edilen borcunu, kanunda belirtilen üç aylık süre içinde ödemeyenler, yeniden başvurmaları halinde, yeni borçlanma sistemine dahil olacak. 31 Temmuz 2019’a kadar geçerli olan günlük 27,29 TL tutarındaki borçlanma miktarı yüzde 40 oranında artarak (11,01 TL artarak) 38,38 TL’ye yükselecek.

Aynı kanunda yer alan 8. Madde ise, yurtdışı sürelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altındaki hangi sigorta kolunda değerlendirileceğini düzenler. Buna göre, önümüzdeki aydan itibaren 3201 sayılı borçlanma kanunu kapsamında borçlanılacak yurtdışı sürelerinin, başvuru sahibinin Türkiye’de son defa tabi olduğu sigorta koluna bakılmaksızın, tümüyle eski adı Bağ-Kur kapsamında (4/b) değerlendirilecek. Yani Türkiye’de son defa SSK lı olarak (4/a) çalışanların da, ev kadınları olduğu gibi yurtdışında geçen süreleri, kanun teklifinin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren Bağ-Kur’da yani 4/b sigorta kolunda dikkate alınacak. Emekli Sandığı’na yani 4/c sigorta koluna borçlanmalar da tarihe karışacak. Bunun neticesinde emeklilik yaşı, borçlanılan süre ve dolaysıyla borç miktarı artmış olacak. Emekli olmaya yetecek asgari borçlanma gün sayısı 3.600 veya 5.000 günden en az 5.400 güne (kısmi aylık için), tam aylık için kadınlada 7.200 gün ve erkeklerde 9.000 güne çıkacak. 01 Ocak 2019’dan 31 Aralık 2019 tarihine kadar Asgari ücret üzerinden hesaplanmış (En düşük) YURTDIŞI borçlanması tutarı AYLIK – 818,56 TL, YILLIK – 9.822,72 TL, 10 YILLIK –  98.227,20 TL,  15 YILLIK –147.340,80 TL YURTDIŞI borçlanma tutarı Tebliğ tarihinden itibaren 3 AY içinde ödenmelidir.

Zamanında ödenmeyen borçlanma iptal olur.

Hoşçakalın Dostca Kalın.

YORUM EKLE