<div class="fw-bold h1 text-center">KÜNYE</div>

<div class="in" id="bik-kunye-main">
<ul class="kunye-cart">
    <li>
    <h4>Ticaret Ünvanı</h4>

    <div id="bik-kunye-ticaret-unvani">SANCAKTAR RADYO TELEVİZYON A.Ş.</div>
    </li>
    <li>
    <h4>Tüzel Kişi Temsilcisi</h4>

    <div id="bik-kunye-temsilci">MUHAMMED TAYYAR TÜRKEŞ</div>
    </li>
    <li>
    <h4>Yayıncı</h4>

    <div id="bik-kunye-yayinci">SANCAKTAR RADYO TELEVİZYON A.Ş.</div>
    </li>
    <li>
    <h4>Sorumlu Müdür/Yazı İşleri Müdürü</h4>

    <div id="bik-kunye-sorumlu-yim">MUHAMMED TAYYAR TÜRKEŞ</div>
    </li>
    <li>
    <h4>Yer Sağlayıcı Adresi</h4>

    <div id="bik-kunye-yer-saglayici-adres">İZÜ Teknopark Halkalı Mah. Halkalı Cad. No: 281/23 İç Kapı No: 19 Halkalı / İstanbul</div>
    </li>
    <li>
    <h4>Web Aracı</h4>

    <div>TE Bilişim Yazılım İnternet Kiralama Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.</div>
    </li>
</ul>
</div>